• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
   

Dnia 16 września 2019r. o godz. 11'30 rozpoczyna się kurs III stopnia w zawodzie sprzedawca (sala 02).

Nasza szkoła podobnie jak i inne bierze udział w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta. Do 12 września zapraszam chętnych uczniów do zgłaszania swojej kandydatury. Pośród wszystkich chętnych chcących zostać młodym radnym wybierzemy jedną osobę. Kandydaci zameldowani w Sanoku, zgłaszają chęć uczestnictwa w wyborach szkolnych do p. Anety Zaleskiej, w terminie do 12.09.2019 r. W dniach 13-17.2019 odbędzie się kampania wyborcza. Wybory zostaną przeprowadzone od 18 do 20 września 2019r. przez Szkolną Komisję Wyborczą. Zapraszam. Twój głos ma znaczenie.

Dyrektor Zespołu Szkól nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku informuje,

że zajęcia dla słuchaczy  Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

 rozpoczną się w dniu 13 września 2019 r. ( piątek) o godzinie 15.00.

Harmonogram zjazdów  został zamieszczony w zakładce Plan zajęć liceum

na stronie internetowej szkoły.

             Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku informuje, że uroczystość z okazji inauguracji roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się w dniu 02.09.2019r. (poniedziałek) o godz. 10.00.

na sali gimnastycznej,

 • Msza Święta na rozpoczęcie roku szkolnego odprawiona zostanie w dniu 02.09.2019 r.  o godz. 8.00   w kościele  pw. Chrystusa Króla,
 • Spotkania z wychowawcami odbędą się  po zakończeniu  ogólnej części  uroczystości zgodnie
  z poniższym przydziałem:

 I tura: 

Sala

01

02

1

2

3

5

101

102

105

106

108

201

202

205

207

208

klasa

3TBG

3TZ

1TB

1TZ

2FW

3W

1AN

1WN

2A

1A

1W

1TF

1TFN

1TZN

1TBN

4TBG

 II tura: 

Sala

01

02

1

2

3

5

101

102

105

106

108

201

202

205

207

208

klasa

 

 

3TF

 

 

 

3FW

3A

 

4TF

2W

2TB

2TZ

4TZ

2TF

 

 Klasy pierwsze Technikum  na podbudowie gimnazjum  :

 •  1 TF – technik usług fryzjerskich – sala 201
 •  1TZ –technik żywienia i usług gastronomicznych i technik fotografii i multimediów - sala 2
 •  1 TB – technik budownictwa   - sala 1

 Klasy pierwsze Technikum  na podbudowie szkoły podstawowej:

 •  1 TFN – technik usług fryzjerskich – sala 202
 •  1TZN –  technik fotografii i multimediów - sala 205
 •  1 TBN – technik budownictwa  i technik żywienia i usług gastronomicznych -  sala 207

 Klasy pierwsze Branżowej Szkoły I Stopnia na podbudowie gimnazjum:

 •  Klasa 1A – fryzjer , monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie  - sala 106
 •  Klasa 1 W – wielozawodowa - sala – 108

 Klasy pierwsze Branżowej Szkoły I Stopnia na podbudowie szkoły podstawowej

 •  Klasa 1AN – fryzjer , monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie  - sala 101
 •  Klasa 1 WN – wielozawodowa  - sala – 102

unia
uczestnicy 1Z dniem 31 sierpnia 2019 zakończyła się realizacja projektu:

„Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego,

NR UMOWY POWERSE -2017-1-PL01-KA101-037673

Zgodnie z tytułem projektu: „Europejska edukacja nauczycieli w Zespole Szkół Nr 5 w Sanoku” 13 pedagogów wyjechało na kursy, które miały miejsce w trzech europejskich krajach – w Irlandii, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Były to szkolenia metodyczne, językowe oraz wykorzystania TIK w nauczaniu.

W wyniku szkoleń nauczyciele podjęli wiele działań wykorzystując nabytą wiedzę. Poprowadzili 11 szkoleń dla pracowników szkoły, zorganizowali 5 konkursów dla młodzieży, opracowali 6 prezentacji oraz przeprowadzili lekcje zainspirowane swoim pobytem za granicą. Pobyt na kursach europejskich pozostawił na uczestnikach niezatarte wrażenia.

Ponadto w wyniku projektu szkoła zyskała nowy laptop, rzutnik, ekran, drukarkę i sprzęt kuchenny, które były niezbędne do przeprowadzenia działań projektowych. Działania projektowe można zobaczyć na zdjęciach. (kliknij czytaj więcej)

Język polski

26.08.2019 r.  – godz. 9.30  sala 207

 

Matematyka

26.08.2019 r. – godz. 9.30  sala 101

 

Organizowanie produkcji gastronomicznej

Planowanie i wykonywanie usług

26.08.2019 – godz. 12.00  sala 2

 

Język angielski

27.08.2019 r. – godz. 9.30  sala 207

 

Technologia wykonywania i kontrolowania robót konstrukcyjno – budowlanych

27.08.2019  r. – godz. 8.00 sala 108

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku  informuje, że posiedzenie plenarne Rady Pedagogicznej odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2019 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali 1.

Język polski

26.08.2019 r.  – godz. 9.30  sala 207

 Matematyka

26.08.2019 r. – godz. 9.30  sala 101

 Język angielski

27.08.2019 r. – godz. 9.30  sala 207

 Technologia wykonywania i kontrolowania robót konstrukcyjno – budowlanych

27.08.2019  r. – godz. 8.00 sala 108

 Organizowanie produkcji gastronomicznej

27.08.2019 – godz. 9.30  sala 2

 Egzamin pisemny –wszystkie przedmioty -  odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2019 r. (wtorek) o godzinie 9:00.

Zbiórka  dla zdających – godz. 8.15

Egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących w maju. Obowiązują przybory
i dokumenty takie jak w sesji majowej.

Wyniki egzaminu oraz świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach w dniu  11 września br. w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.

Egzamin w terminie poprawkowym nie jest liczony do opłaty jako kolejne podejście, więc nie podlega dodatkowej opłacie.

Matematyka – poziom podstawowy – stara i nowa formuła – sala 201

Język angielski – poziom podstawowy – nowa formuła – sala 3

Język niemiecki – poziom podstawowy – nowa formuła – sala 5

Wyniki egzaminów maturalnych można odbierać od dnia 4 lipca 2019 r. od godz. 8.00.

w gabinecie wicedyrektora szkoły.

Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym należy złożyć  do 11 lipca 2019 r.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku  informuje, że uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się w dniu 19.06.2019r. (środa) o godz. 10.30. na sali gimnastycznej

Msza Święta na zakończenie roku szkolnego odprawiona zostanie w dniu 19.06.2019  r.  o godz. 8.00   w kościele  pw. Chrystusa Króla

Spotkania z wychowawcami  odbędą się  po zakończeniu  ogólnej części  uroczystości zgodnie  z poniższym przydziałem: 

 

Sala

01

03

1

2

3

5

101

103

klasa

2TBG

3A

1A

1Tz

3TF

2W

2FW

1W

 

Sala

102

105

106

108

201

202

203

207

208

SK

klasa

2A

3FW

2 TF

3W

2Tz

3TZ

1FW

1Tf

3TBG

1TBG

konkur moj dom marzena ZS5W Zespole Szkół NR 5 w Sanoku odbył się konkurs na prezentację multimedialną „MÓJ DOM – TU MIESZKAM”. Uczestnikami konkursu byli uczniowie naszej szkoły. Celem konkursu było zwiększenie wiedzy na temat rodzinnej miejscowości, a w szczególności historii terenu oraz sławnych mieszkańców, którzy urodzili się  w jego granicach. Konkurs przyczynił się do rozwijania wśród kształconej młodzieży przywiązania do rodzinnego miejsca i Podkarpacia. Wyniki konkursu: I miejsce – Martyna Śnieżek z klasy I TF, II miejsce – Daria Burnat z klasy I TZ, III miejsce  –  Barbara Stachowicz z klasy I TF

   
   
© Zespół Szkół nr 5 w Sanoku