• z1.jpg
  • z2.jpg
  • z3.jpg
   

GODZINA 15.30

OGÓLNE SPOTKANIE DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS III LICEUM PROFILOWANEGO I IV TECHNIKUM – SALA GIMNASTYCZNA

 Tematyka spotkania:

Informacja o wynikach i organizacji egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Po zakończeniu spotkania w zależności od potrzeb indywidualne spotkania z wychowawcami klas zgodnie z następującym przydziałem

Sala 104 114 115 116 309 PI
klasa III Lp III Lw III Lg III Ls IV Tb IV Tf

 GODZINA 16.00

OGÓLNE SPOTKANIE DLA RODZICÓW KLAS PIERWSZYCH - SALA GIMNASTYCZNA

Tematyka spotkania:

Zapoznanie z ofertą edukacyjną szkoły, koncepcją pracy szkoły, ze szkolnym programem wychowawczym i szkolnym programem profilaktyki, zasadami panującymi w szkole, podanie dodatkowych dni wolnych

Przedstawienie programu zajęć wychowanie do życia w rodzinie

Zapoznanie z zasadami oceniania,

Wybory do Rady Rodziców

Po zakończeniu spotkania ogólnego odbędą się spotkania z wychowawcami zgodnie z następującym przydziałem:

Sala 206 209 214 215 216 306
klasa 1Tż 1FM 1TUF 1TF 1TR 1W
   
   
© Zespół Szkół nr 5 w Sanoku