• z1.jpg
  • z2.jpg
  • z3.jpg
   

 

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 5 oraz Cech Rzemiosł Różnych w Sanoku Zaprasza na spotkanie pracodawców szkolących pracowników młodocianych, które odbędzie się w dniu 04. 10. 2012r o godz. 10:00  w siedzibie Cechu  Rzemiosł Różnych w Sanoku ul. Sobieskiego 16.
Program spotkania
1.    Przywitanie zaproszonych gości  przez Starszego Cechu  Pana Józefa Andrzeja Hajduka.
2.    Wystąpienie Dyrektora ZS nr 5  Pani Haliny Dembiczak.
3.    „Współodpowiedzialność  mistrza w kształceniu pracownika młodocianego - współpraca zakładów pracy ze  szkołą” -  kierownik szkolenia praktycznego w Zespole Szkół  nr 5 w Sanoku  Grażyna Węgrzyńska.
4.    „Kryteria wymagań na egzaminie czeladniczym, omówienie wyników egzaminu czeladniczego w 2012 roku -  Zmiany w nowych programach nauczania” -  Dyrektor Izby Rzemieślniczej Pan Józef Lachcik.  
5.    „Refundacja wynagrodzeń i składek ZUS pracowników młodocianych doświadczenia i wnioski” – przedstawiciel  Komendy Wojewódzkiej  OHP w Rzeszowie Pani Ewa Ogorzałek , oraz Dyrektor Dariusz Paczosa  - CENTRUM  EDUKACJI  I  PRACY MŁODZIEŻY w Krośnie.
6.    „Staże - aktualna oferta rynku pracy -  potrzeby rynku lokalnego monitoring zawodów” -  Dyrektor PUP w Sanoku  Zbigniew Daszyk
7.    Sprawy różne dyskusja.
Liczymy na zaszczycenie nas swoja obecnością.

Z poważaniem
Grażyna Węgrzyńska

   
   
© Zespół Szkół nr 5 w Sanoku