• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
   

2W dniu 11 grudnia 2018r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Patrona Szkoły- Ignacego Łukasiewicza. Pozwoliła ona upamiętnić wielkiego charakterem i talentem Polaka, filantropa, patriotę- postać znaną i szanowaną nie tylko w Polsce. Program artystyczny przypomniał wszystkim jego życiorys, zasługi i dokonania nie tylko jako naukowca i wynalazcę, ale jako człowieka o pięknym sercu i umyśle. Jako pierwszy na świecie wykorzystał na skalę przemysłową korzyści jakie daje ropa naftowa. Bardzo sprawny organizator, z czasem dorobił się na ropie naftowej dużego majątku. Był również wielkim społecznikiem. Propagował zakładanie sądów, budowę dróg i mostów, szkół, szpitali, finansując wiele inicjatyw z własnej kieszeni, walczył z biedą i alkoholizmem w regionie, tworzył kasy zapomogowe i fundusze emerytalne. Dążył do rozwoju rodzącego się tam przemysłu naftowego, nie skupiając go całkowicie w swoich rękach, lecz namawiając i pomagając w tworzeniu również innych firm.

Wyjątkowego charakteru dodała widowisku piękna dekoracja nawiązująca do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

   
   
© Zespół Szkół nr 5 w Sanoku