• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
   

msw                                            fs

PA090001W dniach od 8 do 25 października 2018r. w ramach działań realizowanych z projektu Podnoszenie świadomości odpowiedzialności karnej i zapobieganie przestępczości wśród młodzieży Powiatu Sanockiego i powiatów ościennych Program II realizacja zadań Funduszu Sprawiedliwości ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Priorytetu I Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, finansowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości Stowarzyszenie Edukacyjne "Sanocka Łukasiewiczówka" działające przy Zespole Szkół nr 5 w Sanoku zorganizowało cykl wycieczek dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych do placówek Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

Blisko 300 uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku oraz 270 uczniów z Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół nr 2, Zespołu Szkół nr 3 i II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku uczestniczyło w cyklu wycieczek do placówek Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Stuposianach, Wetlinie i Ustrzykach Górnych. Ich głównym celem było podniesienie świadomości prawnej uczniów w zakresie czynów karalnych na terenie przygranicznym oraz poznanie zakresu działalności Straży Granicznej. W trakcie spotkań z Komendantem i pracownikami SG młodzież miała możliwość zapoznać się ze specyfiką przestępstw przygranicznych, nowoczesnym sprzętem, z którego korzystają funkcjonariusze SG, mogła porozmawiać z funkcjonariuszami o ich codziennej służbie i ciekawych akcjach. Granica państwa przebiega w terenie górzystym, o dużym zalesieniu, poprzecinana jest jarami, wąwozami z licznymi polanami oraz połoninami. Rejon działania obejmuje tereny Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Ciśniańsko - Wetlińskiego Parku Krajobrazowego oraz obszar Jeziora Solińskiego z najwyższą w Polsce zaporą wodną w Solinie. Topografia ta sprawia, iż praca strażników granicznych jest bardzo trudna i często przebiega
w niekorzystnych warunkach pogodowych. Do głównych zadań formacji Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej należą przede wszystkim: ochrona granicy państwowej, organizowanie
i dokonywanie kontroli ruchu granicznego oraz zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji. Straż Graniczna to nowoczesna formacja, której funkcjonariusze wykorzystują
w codziennej służbie osiągnięcia najnowszych technologii m.in. wieże obserwacyjne, pojazdy obserwacyjne, kamery termowizyjne, śmigłowce, motoszybowce, samoloty bezzałogowe oraz stacjonarne i mobilne urządzenia do kontroli ruchu granicznego. W Bieszczadzkim Oddziale SG pełni służbę ponad 2 tys. funkcjonariuszy oraz zatrudnionych jest ok. 300 pracowników cywilnych. Uczniowie byli bardzo zainteresowani działalnością Straży Granicznej, chętnie zadawali również pytania o możliwość pracy i warunki przyjęć.

PA090053Realizacja powyższych działań w ramach projektu Podnoszenie świadomości odpowiedzialności karnej i zapobieganie przestępczości wśród młodzieży Powiatu Sanockiego
i powiatów ościennych miała na celu podniesienie świadomości prawnej dotyczącej specyficznych sytuacji o charakterze przestępczym występujących na terenach przygranicznych, z którymi uczniowie sanockich szkół ponadgimnazjalnych mogą zetknąć się zarówno w środowisku szkolnym, jak i własnych miejscowości. Dodatkowo uczniowie mieli możliwość zapoznania się
ze strukturą, organizacją i działalnością strażnicy SG oraz poznania konkretnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach o charakterze przestępczym.

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliowści

   
   
© Zespół Szkół nr 5 w Sanoku