• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
   

UWAGA!!!

Zdający zgłaszają się na egzamin w wyznaczonym dniu,
co najmniej 30 minut przed
rozpoczęciem egzaminu i przynoszą ze sobą:

  • dowód tożsamości
  • długopis lub pióro z czarnym atramentem
  • ubrania robocze, jeżeli jest to wymagane przepisami bhp dla kwalifikacji, w której odbywa się część praktyczna egzaminu (przebierają się w ubrania robocze, o ile jest to wymagane)

Obowiązuje zakaz wnoszenia i korzystania z:

üurządzeń telekomunikacyjnych

ümateriałów / przyborów, które nie zostały wymienione
w informacji dyrektora CKE


 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

z 27 listopada 2018r.
w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych,
z których mogą korzystać zdający
w części pisemnej egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

w sesji styczeń – luty 2019r.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro)
z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań oraz może mieć kalkulator prosty.*

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania,

odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

       Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

z 27 listopada 2018r.
w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych,
z których mogą korzystać zdający
w części praktycznej egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

sesja styczeń / luty 2019r.

         Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione
w tabeli poniżej.

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych

Oznaczenie
kwalifikacji

           

Nazwa kwalifikacji

Zdający przynosi na egzamin

A.20

Rejestracja i obróbka obrazu

XXXXXXX

A.23

Projektowanie fryzur

gumka zwykła, linijka,

temperówka, chusteczki higieniczne zwykłe, ołówki: 2H, H, HB i 3B, kredki

ołówkowe miękkie 12 kolorów, cienkopis

czarny

A.25

Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

XXXXXXX

B.30

Sporządzanie kosztorysów oraz

przygotowywanie dokumentacji

przetargowej

XXXXXXX

B.33

Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

B.35

Obsługa geodezyjna inwestycji

budowlanych

kalkulator z funkcjami

trygonometrycznymi ,

ołówek, gumka, linijka 20 cm, ekierka, długopisy
z czerwonym, zielonym
i czarnym tuszem, temperówka

B.36

Wykonywanie prac geodezyjnych

związanych z katastrem
i gospodarką nieruchomościami

kalkulator z funkcjami

trygonometrycznymi
i logarytmicznymi,

ołówek, gumka, linijka 20 cm, ekierka, długopisy
z czerwonym, zielonym
i czarnym tuszem, temperówka

T.13

Planowanie i realizacja imprez
i usług turystycznych

kalkulator prosty*

T.14

Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

kalkulator prosty*

T.15

Organizacja żywienia i usług

gastronomicznych

kalkulator prosty* ołówek, gumka, linijka, temperówka

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania,

odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Harmonogram egzaminów z kwalifikacji zawodowych

sesja styczeń - luty 2019

 

 

Rodzaj egzaminu/kwalifikacja Data / godziny trwania

Liczba

zdających

Sala

praktyczny –

model d

 

A.23

B.35

 

9 I 2019r.

 

(środa)

120 min.

9.0011.00

 

 

 

 

20 osób

A.23 - 18 os.

B.35 - 2 os.

202

praktyczny –

model d

 

T.15

 

9 I 2019r.

 

(środa)

150 min.

13.0015.30

 

 

18 osób

 

T.15 - 18 os.

207

praktyczny –

model d

 

B.33

B.36

 

 

9 I 2019r.

 

(środa)
180 min.

13.00 16.00

 

9 osób

 

B.33 - 5 os.

B.36 - 4 os.

208

pisemny/

 

A.18

A.20

A.23

B.18

B.34

T.06

 

10 I 2019r.

 

(czwartek)

60 min.

10.0011.00

46 osób

 

A.18 – 2 os.

A.20 – 3 os.

A.23 – 18 os.

B.18 – 18 os.

B.34 – 3 os.

T.06 – 2 os.

sala gimnastyczna 04

pisemny/

 

A.19

A.25

B.06

B.33

B.35

T.15

 

10 I 2019r.

 

(czwartek)

60 min.

12.0013.00

40 osób

 

A.19 – 1 os.

A.25 – 15 os.

B.06 – 7 os.

B.33 – 1 os.

B.35 – 1 os.

T.15 – 15 os.

sala gimnastyczna 04

pisemny/

 

B.30

B.36

 

10 I 2019r.

(czwartek)

60 min.

14.0015.00

22 osoby

 

.

B.30 – 19 os.

B.36 – 3 os.

sala gimnastyczna 04

 

praktyczny –

model dk

 

A.20

 

14 I 2019r.

 

(poniedziałek)

180 min.

9.0012.00

 

4 osoby

F1

praktyczny –

model dk

 

A.25

 

18 I 2019r.

 

(piątek)

180 min.

I zmiana -9.0012.00

 

II zmiana -
15
.0018.00

 

 

po 8 osób

zgodnie
z wykazem (zamieszczonym na tablicy)

F1 

 

praktyczny –

model dk

 

B.30

 

18 I 2019r.

 

(piątek)

180 min.

I zmiana -9.0012.00

 

II zmiana -
15
.0018.00

 

 

 

po 11 / 10 osób

zgodnie
z wykazem (zamieszczonym na tablicy)

102

praktyczny –

model w

 

B.06

 

11 I 2019r.

 

(piątek)

180 min.

9.00 – 12.00

 

 

 

1 osoba

zgodnie
z wykazem (zamieszczonym na tablicy)

1

praktyczny –

model w

 

B.18

 

15 I 2019r.

 

(wtorek)

210 min.

I zmiana -

9.0012.30

 

II zmiana-

15.00 – 18.30

 

 

 

 

po 3 osoby

zgodnie
z wykazem (zamieszczonym na tablicy)

 

1

praktyczny –

model w

 

B.18

 

16 I 2019r.

 

(środa)

210 min.

I zmiana -

9.0012.30

 

II zmiana-

15.00 – 18.30

 

 

 

po 3 osoby

zgodnie
z wykazem (zamieszczonym na tablicy)

1

praktyczny –

model w

 

B.18

 

18 I 2019r.

 

(piątek)

210 min.

I zmiana -

9.0012.30

 

II zmiana-

15.00 – 18.30

 

 

 

po 3 osoby

zgodnie
z wykazem (zamieszczonym na tablicy)

1

praktyczny –

model w

 

B.34

 

11 II 2019r.

 

(poniedziałek)

180 min.

15.0018.00

 

 

 

4 osoby

zgodnie
z wykazem (zamieszczonym na tablicy)

sala gimnastyczna 04

 

   
   
© Zespół Szkół nr 5 w Sanoku