• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
   

Od dnia 8 kwietnia 2019 w szkole trawa strajk nauczycieli. W razie potrzeby, uczniowie Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku oraz wychowankowie internatu będą mieć zapewnioną opiekę, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Dyrektor Szkoły mgr Elżbieta Kokoszka

   
   
© Zespół Szkół nr 5 w Sanoku