• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
   

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie  sesja czerwiec - lipiec 2019

POBIERZ

Infomracja dla zdających - 

POBIERZ

 

Harmonogram egzaminów
potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
sesja czerwiec - lipiec 2019

 

Rodzaj egzaminu/kwalifikacja

Data / godziny trwania

Kalifikacja / liczba

zdających

Sala

praktyczny –

model d

 

A.23

T.13

 

17 VI 2019

 

(poniedziałek)

A.23 - 120 min. /
T.13 -150 min.

9.0011.00 / 11.30

 

 

 

 

8 osób

A.23 – 4 os.
T.13 – 4 os.

207

praktyczny –

model d

 

B.35

 

17 VI 2019

 

(poniedziałek)


B.35 -180 min.

9.00 12.00

 

 

 

 

10 osób

B.35 – 10 os.

208

praktyczny –

model d

 

B.33

 

17 VI 2019

 

(poniedziałek)

180 min.

13.0016.00

 

 

21 osób

 

B.33 – 21 os.

201

praktyczny –

model d

 

B.36

T.15

 

17 VI 2019

 

(poniedziałek)

B.36 - 180 min. /
T.15 -150 min.

13.0015.30 / 16.00

 

3 osoby

 

B.36 – 2 os.
T.15 – 1 os.

207

pisemny/

 

A.18

A.20

A.23

B.18

B.34

T.06

T.13

 

18 VI 2019

 

(wtorek)

60 min.

10.0011.00

 

46 osób

A.18 – 10 os.

A.20 – 8 os.

A.23 – 1 os.

B.18 – 8 os.

B.34 – 1 os.

T.06 – 14 os.

T.13 – 4 os.

sala gimnastyczna (04)

pisemny/

 

A.19

A.25

B.06

B.33

B.35

 

18 VI 2019

 

(wtorek)

60    in.

12.0013.00

46 osób

 

A.19 – 16 os.

A.25 – 1 os.

B.06 – 1 os.

B.33 –

18 os.

B.35 – 10 os.

sala gimnastyczna (04)

pisemny/

 

B.07

B.36

 

18 VI 2019

 

(wtorek)

60 min.

14.0015.00

18 osób

 

 

B.07 – 17 os.

B.36 – 1 os.

sala gimnastyczna (04)

 

praktyczny –

model dk

 

A.20

 

26 VI 2019

 

(środa)

180 min.

I zmiana -
9
.0012.00

 

II zmiana -
15
.0018.00

 

po 4 osoby

zgodnie
z wykazem (zamieszczonym na tablicy)

F1

 

praktyczny –

model dk

 

A.25

 

 

27 VI 2019

 

(czwartek)

180 min.

9.0012.00

 

 

1 osoba

F1

praktyczny –

model dk

 

B.30

 

28 VI 2019

 

(piątek)

180 min.

9.0012.00

 

 

1 osoba

 

102

praktyczny –

model w

 

T.06

 

24 – 25 VI 2019

 

120 min.

I zmiana -

8.0010.00

II zmiana -

12.0014.00

III zmiana -
16
.0018.00

 

 

 

po 3 osoby

zgodnie
z wykazem (zamieszczonym na tablicy)

2

praktyczny –

model w

 

B.07

 

24 – 26 VI 2019

 

180 min.

I zmiana -
9
.0012.00

 

II zmiana -
15
.0018.00

 

 

 

po 3/2 osoby

zgodnie
z wykazem (zamieszczonym na tablicy)

1

praktyczny –

model w

 

B.18

 

27 - 28 VI 2019

 

210 min.

I zmiana -
9
.0012.30

 

II zmiana -
15
.0018.30

 

 

 

po 3/2 osoby

zgodnie
z wykazem (zamieszczonym na tablicy)

1

praktyczny –

model w

 

A.18

 

1 - 2 VII 2019

 

150 min.

I zmiana -

8.0010.30

 

II zmiana -
12
.0014.30

 

III zmiana -

16.0018.30

 

 

po 3 osoby

zgodnie
z wykazem (zamieszczonym na tablicy)

02

praktyczny –

model w

 

A.19

 

1 – 2 VII 2019

 

180 min.

I zmiana -
9
.0012.00

 

II zmiana -
15
.0018.00

 

 

 

po 5 osób

zgodnie
z wykazem (zamieszczonym na tablicy)

PF

 

UWAGA!!!

Zdający zgłaszają się na egzamin w wyznaczonym dniu,
co najmniej 30 minut przed
rozpoczęciem egzaminu i przynoszą ze sobą:

  • dowód tożsamości
  • długopis lub pióro z czarnym atramentem
  • ubrania robocze, jeżeli jest to wymagane przepisami bhp dla kwalifikacji, w której odbywa się część praktyczna egzaminu (przebierają się w ubrania robocze, o ile jest to wymagane)

Obowiązuje zakaz wnoszenia i korzystania z:

  • urządzeń telekomunikacyjnych
  • materiałów / przyborów, które nie zostały wymienione
    w informacji dyrektora CKE

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

z 17 maja 2019r.
w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych,
z których mogą korzystać zdający
w części pisemnej egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

w sesji czerwiec – lipiec 2019r.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro)
z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań oraz może mieć kalkulator prosty.*

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania,

odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

z 17 maja 2019r.
w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych,
z których mogą korzystać zdający
w części praktycznej egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

sesja czerwiec / lipiec 2019r.

         Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione
w tabeli poniżej.

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych

 

Oznaczenie
kwalifikacji

           

Nazwa kwalifikacji

Zdający przynosi na egzamin

A.20

Rejestracja i obróbka obrazu

XXXXXXX

 

 

 

A.23

Projektowanie fryzur

gumka zwykła, linijka,

temperówka, chusteczki higieniczne zwykłe, ołówki: 2H, H, HB i 3B, kredki

ołówkowe miękkie 12 kolorów, cienkopis

czarny

A.25

Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

XXXXXXX

B.30

Sporządzanie kosztorysów oraz

przygotowywanie dokumentacji

przetargowej

XXXXXXX

B.33

Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

 

 

B.35

Obsługa geodezyjna inwestycji

budowlanych

kalkulator z funkcjami

trygonometrycznymi,

ołówek, gumka, linijka 20 cm, ekierka, długopisy / cienkopisy z czerwonym, zielonym i czarnym tuszem, temperówka

 

 

B.36

Wykonywanie prac geodezyjnych

związanych z katastrem
i gospodarką nieruchomościami

kalkulator z funkcjami

trygonometrycznymi
i logarytmicznymi,

ołówek, gumka, linijka 20 cm, ekierka, długopisy / cienkopisy z czerwonym, zielonym i czarnym tuszem, temperówka

T.13

Planowanie i realizacja imprez
i usług turystycznych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

 

 

T.14

Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

 

 

T.15

 

Organizacja żywienia i usług

gastronomicznych

kalkulator prosty* ołówek, gumka, linijka, temperówka

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania,

odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

   
   
© Zespół Szkół nr 5 w Sanoku