marzena konk1W Zespole Szkół NR 5 w Sanoku odbył się konkurs plastyczny BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W KSZTAŁCONYM ZAWODZIE. Uczestnikami konkursu byli uczniowie naszej szkoły. Celem konkursu było zwiększenie świadomości wśród kształconej młodzieży dotyczącej zagrożeń jakie występują na stanowisku pracy. Poprzez udział w konkursie uczniowie zrozumieli, że ważne jest przestrzeganie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy. Znajomość zasad BHP znacznie  przyczynia się do zmniejszonej liczby wypadków na stanowisku pracy. Wyniki konkursu: I miejsce – Martyna Śnieżek z klasy I TF, II miejsce – Karolina Bajorek z klasy I TF, III miejsce – Dominika Śnieżek z klasy I TF.

   
   
© Zespół Szkół nr 5 w Sanoku