• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
   

 Egzamin pisemny –wszystkie przedmioty -  odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2019 r. (wtorek) o godzinie 9:00.

Zbiórka  dla zdających – godz. 8.15

Egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących w maju. Obowiązują przybory
i dokumenty takie jak w sesji majowej.

Wyniki egzaminu oraz świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach w dniu  11 września br. w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.

Egzamin w terminie poprawkowym nie jest liczony do opłaty jako kolejne podejście, więc nie podlega dodatkowej opłacie.

Matematyka – poziom podstawowy – stara i nowa formuła – sala 201

Język angielski – poziom podstawowy – nowa formuła – sala 3

Język niemiecki – poziom podstawowy – nowa formuła – sala 5

   
   
© Zespół Szkół nr 5 w Sanoku