unia
uczestnicy 1Z dniem 31 sierpnia 2019 zakończyła się realizacja projektu:

„Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego,

NR UMOWY POWERSE -2017-1-PL01-KA101-037673

Zgodnie z tytułem projektu: „Europejska edukacja nauczycieli w Zespole Szkół Nr 5 w Sanoku” 13 pedagogów wyjechało na kursy, które miały miejsce w trzech europejskich krajach – w Irlandii, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Były to szkolenia metodyczne, językowe oraz wykorzystania TIK w nauczaniu.

W wyniku szkoleń nauczyciele podjęli wiele działań wykorzystując nabytą wiedzę. Poprowadzili 11 szkoleń dla pracowników szkoły, zorganizowali 5 konkursów dla młodzieży, opracowali 6 prezentacji oraz przeprowadzili lekcje zainspirowane swoim pobytem za granicą. Pobyt na kursach europejskich pozostawił na uczestnikach niezatarte wrażenia.

Ponadto w wyniku projektu szkoła zyskała nowy laptop, rzutnik, ekran, drukarkę i sprzęt kuchenny, które były niezbędne do przeprowadzenia działań projektowych. Działania projektowe można zobaczyć na zdjęciach. (kliknij czytaj więcej)

   
   
© Zespół Szkół nr 5 w Sanoku