Spotkanie  ogólne  na  stołówce szkolnej -  godz. 16.00

 Tematyka spotkania:

Przedstawienie koncepcji pracy szkoły,  informacji o zasadach  obowiązujących w szkole i  dodatkowych dniach wolnych  od zajęć dydaktycznych – dyrektor szkoły  - mgr  Elżbieta Kokoszka

Procedury  i organizacja egzaminu maturalnego -  wicedyrektor  mgr Katarzyna Michalak

Procedury egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – Kierownik Szkolenia Praktycznego  -  mgr  Eliza Wojnicka

Zapoznanie z zasadami oceniania  – wychowawcy klas podczas  spotkań w zespołach klasowych

Spotkania z wychowawcami  po  zakończeniu spotkania ogólnego 

 

Sala

01

3

5

108

106

105

101

102

201

202

205

207

208

klasa

1 TBN

1TZ

1 TB

1 W

1A

IV Tf

1AN

1 WN

1 TF

1 TFN

1TZN

IV TZ

IV TBG

 

Klasy pierwsze Technikum  na podbudowie gimnazjum  :

1 TF – technik usług fryzjerskich – sala 201  - p. Agnieszka Jakobik

1TZ –technik żywienia i usług gastronomicznych i technik fotografii i multimediów - sala 3- p. Sabina Dziuba

1 TB – technik budownictwa   - sala 5– p. Małgorzata Dusza

 Klasy pierwsze Technikum  na podbudowie szkoły podstawowej:

 1 TFN – technik usług fryzjerskich – sala 202  - p. Anna Gładysiewicz

 1TZN –  technik fotografii i multimediów - sala 205 – p. Mirosław Prodziewicz

 1 TBN – technik budownictwa  i technik żywienia i usług gastronomicznych -  sala 01 – p. Beata Dydek

 Klasy pierwsze Branżowej Szkoły I Stopnia na podbudowie gimnazjum:

 Klasa 1A – fryzjer , monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie  - sala 106 –p. Krzysztof Salamak

 Klasa 1 W – wielozawodowa - sala – 108 – p. Marzena Żuchowska

 Klasy pierwsze Branżowej Szkoły I Stopnia na podbudowie szkoły podstawowej

 Klasa 1AN – fryzjer , monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie  - sala 101 –p. Helena Stasicka - Saramak

 Klasa 1 WN – wielozawodowa  - sala – 102 – p. Małgorzata Polańska

   
   
© Zespół Szkół nr 5 w Sanoku