fueuro

„Irlandzkie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku źródłem aktywności na rynku pracy” o numerze 2018-1-PL01-KA102-049899 w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Podsumowanie projektu- praktyki zawodowe w Youghal w Irlandii!

 Po Mallow przyszła kolej na Youghal! Uczniowie naszej szkoły
odbyli praktyki zawodowe w Irlandii dzięki funduszom unijnym pozyskanym
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt złożony w ubiegłym roku w ramach akcji Mobilność Edukacyjna uzyskał akceptację
w konkursie wniosków, dzięki czemu szkoła otrzymała kwotę ponad 310.000 zł. Kwota ta
w całości przeznaczona została na realizację projektu, w tym zajęcia przygotowawcze dla uczniów, zakwaterowanie, podróż , wyżywienie oraz praktyki zawodowe.

Projekt był realizowany przy współpracy z irlandzką firmą Your International Training, która od 11 lat jest partnerem projektów mobilności dla szkół i uczelni. Wzięło w nim udział 34 uczniów technikum w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, fototechnik, technik obsługi turystycznej, technik budownictwa, technik geodeta oraz technik usług fryzjerskich. Przed wyjazdem uczniowie odbyli serię szkoleń przygotowujących do wyjazdu, w tym szkolenie językowe, kulturowe oraz ekonomiczne.

Pierwsza grupa – uczniowie w zawodach: fototechnik oraz technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik obsługi turystycznej rozpoczęła swój dwutygodniowy staż 25 marca. Grupa 16 uczniów pod opieką pani Bożeny Prodziewicz oraz pani Wioletty Słowik udała się do Youghal. Druga grupa- 18  uczniów w zawodach: technik budownictwa, technik geodeta oraz technik usług fryzjerskich odbywali swoje praktyki w maju pod opieką pani Marty Tarnawczyk oraz pani Marii Szurek.

Uczniowie podkreślają wspaniałą atmosferę w rodzinach goszczących, w firmach oraz niezapomniane wrażenia z samej Irlandii- kraju o pięknym krajobrazie i ciekawej kuchni.

Praktykanci mieli możliwość nabyć nowe umiejętności zawodowe, poznać specyfikę pracy w innym kraju, udoskonalić  swoja znajomość języka angielskiego, poznać kulturę Irlandii i nawiązać nowe kontakty. Uczniowie doskonalili swoje umiejętności zawodowe pod okiem opiekunów w irlandzkich firmach i zakładach pracy.

Oprócz pracy był też czas na odpoczynek i relaks. W weekendy nasi uczniowie mieli okazję zwiedzić najpiękniejsze miejsca w okolicy- w tym Mahon Falls, miasto Cork oraz Ardmore.  Dodatkową atrakcją były przepiękne plaże oraz  nadmorski klimat w samym Youghal.

Wszyscy wrócili do Polski szczęśliwi, bogatsi o nowe doświadczenia i wrażenia. Dla wielu
z nich była to przygoda ich życia. Uczniowie podkreślają także jak wiele się nauczyli.
Na dowód tego praktykanci  otrzymali certyfikaty potwierdzające odbycie praktyki zawodowej w Irlandii, zaś w niedługim czasie zostanie im wydany także dokument
Europass Mobilność ( Europass Mobility),  potwierdzający ich wiedzę i umiejętności nabyte
w trakcie zagranicznego stażu.

Projekt dobiega końca, lecz wrażenia i zdobyte umiejętności pozostaną na długo…

   
   
© Zespół Szkół nr 5 w Sanoku