IMG 20190517 103702Projekt „Irlandzkie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku źródłem aktywności na rynku pracy” o numerze 2018-1-PL01-KA102-049899 w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

 

Nasze wspomnienia z Irlandii utrwalone na fotografiach….(kliknij czytaj więcej)

 

   
   
© Zespół Szkół nr 5 w Sanoku