pipW Zespole Szkół nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza  w dniu 26 listopada 2019 r. odbyło się spotkanie  z inspektor Małgorzatą Bielecką Państwowej Inspekcji Pracy Oddział w Krośnie  w ramach realizowanego  Programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Podstawowym celem spotkania było promowanie idei bezpiecznej pracy, jako standardu w przyszłym życiu zawodowym. Kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy i podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie rozwiązań prawnych. Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem uczestniczącej w nim młodzieży. Zdobyta podczas spotkania wiedza zostanie wykorzystana w trakcie kształcenia na zajęciach praktycznych jak również w przyszłości na stanowisku pracy w wyuczonym zawodzie.

 

   
   
© Zespół Szkół nr 5 w Sanoku