Harmonogram egzaminów z kwalifikacji  sesja styczeń - luty 2020

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Kliknij czytaj więcej

 

Rodzaj egzaminu/kwalifikacja

Data / godziny trwania

Liczba

zdających

Sala

praktyczny –

model d

 

A.23

 

9 I 2020r.

 

(czwartek)

120 min.

9.0011.00

 

 

 

17 osób

A.23 - 17 os.

202

praktyczny –

model d

 

B.35

9 I 2020r.

 

(czwartek)

180 min.

9.0012.00

 

 

 

1 osoba

B.35 - 1 os.

205

praktyczny –

model d

 

T.13

 

 

9 I 2020r.

 

(czwartek)

150 min.

9.0011.30

 

 

 

2 osoby

T.13 - 2 os.

201

praktyczny –

model d

 

T.14

T.15

 

9 I 2020r.

 

(czwartek)

150 min.

13.0015.30

 

 

17 osób

 

T.14 – 4 os.

T.15 - 13 os.

202

praktyczny –

model d

 

B.33

B.36

 

9 I 2020r.

 

(czwartek)
180 min.

13.00 16.00

13 osób

 

B.33 - 3 os.

B.36 - 10 os.

201

pisemny/

 

BD.29

10 I 2020r.

 

(piątek)

60 min.

10.0011.00

13 osób

 

BD.29 – 13 os.

201

pisemny/

 

A.18

A.20

A.23

B.18

 

10 I 2020r.

 

(piątek)

60 min.

10.0011.00

20 osób

 

A.18 – 1 os.

A.20 – 1 os.

A.23 – 16 os.

B.18 – 2 os.

04
(sala gimnastyczna)

pisemny/

 

A.19

A.25

B.06

B.35

T.14

T.15

 

10 I 2020r.

 

(piątek)

60 min.

12.0013.00

29 osób

 

A.19 – 3 os.

A.25 – 7 os.

B.06 – 1 os.

B.35 – 1 os.

T.14 – 4 os.

T.15 – 13 os.

04
(sala gimnastyczna)

pisemny/

 

B.30

B.36

 

10 I 2020r.

(piątek)

60 min.

14.0015.00

26 osób

B.30 – 18 os.

B.36 – 8 os.

04
(sala gimnastyczna)

 

praktyczny –

model dk

 

A.25

 

17 I 2020r.

 

(piątek)

180 min.

9.0012.00

 

7 osób

zgodnie
z wykazem (zamieszczonym na tablicy)

F1

 

praktyczny –

model dk

 

A.20

 

17 I 2020r.

 

(piątek)

180 min.

15.0018.00

 

1 osoba

F1

 

praktyczny –

model dk

 

B.30

17 I 2020r.

 

(piątek)

180 min.

I zmiana -
9
.0012.00

 

II zmiana -
15
.0018.00

 

 

po 11 / 10 osób

zgodnie
z wykazem (zamieszczonym na tablicy)

102

praktyczny –

model w

 

BD.29

 

7 II 2020r.

 

(piątek)

180 min.

I zmiana -
9
.0012.00

 

II zmiana -
15
.0018.00

 

 

po 3 osoby

zgodnie
z wykazem (zamieszczonym na tablicy)

 

1
(warsztaty szkolne)

praktyczny –

model w

 

BD.29

 

10 II 2020r.

 

(poniedziałek)

180 min.

I zmiana -
9
.0012.00

 

II zmiana -
15
.0018.00

 

3 / 2 osoby

zgodnie
z wykazem (zamieszczonym na tablicy)

 

1
(warsztaty szkolne)

praktyczny –

model w

 

BD.29

 

11 II 2020r.

 

(wtorek)

180 min.

9.0012.00

 

2 osoby

 

zgodnie
z wykazem (zamieszczonym na tablicy)

1
(warsztaty szkolne)

 

UWAGA!!!

Zdający zgłaszają się na egzamin w wyznaczonym dniu,
co najmniej 30 minut przed
rozpoczęciem egzaminu i przynoszą ze sobą:

  • dowód tożsamości
  • długopis lub pióro z czarnym atramentem
  • ubrania robocze, jeżeli jest to wymagane przepisami bhp dla kwalifikacji, w której odbywa się część praktyczna egzaminu (przebierają się w ubrania robocze, o ile jest to wymagane)

Obowiązuje zakaz wnoszenia i korzystania z:

  • urządzeń telekomunikacyjnych
  • materiałów / przyborów, które nie zostały wymienione
    w informacji dyrektora CKE

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

z 5 grudnia 2019r.
w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych,
z których mogą korzystać zdający
w części pisemnej egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

w sesji styczeń – luty 2020r.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro)
z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań oraz może mieć kalkulator prosty.*

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania,

odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

  

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

z 5 grudnia 2019r.
w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych,
z których mogą korzystać zdający
w części praktycznej egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

sesja styczeń / luty 2020r.

         Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione
w tabeli poniżej.

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych

 

Oznaczenie
kwalifikacji

           

Nazwa kwalifikacji

Zdający przynosi na egzamin

A.20

Rejestracja i obróbka obrazu

XXXXXXX

 

 

 

A.23

Projektowanie fryzur

gumka zwykła, linijka,

temperówka, chusteczki higieniczne zwykłe, ołówki: 2H, H, HB i 3B, kredki

ołówkowe miękkie 12 kolorów, cienkopis

czarny

A.25

Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

XXXXXXX

B.30

Sporządzanie kosztorysów oraz

przygotowywanie dokumentacji

przetargowej

XXXXXXX

B.33

Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

 

 

B.35

Obsługa geodezyjna inwestycji

budowlanych

kalkulator z funkcjami

trygonometrycznymi ,

ołówek, gumka, linijka 20 cm, ekierka, długopisy
z czerwonym, zielonym
i czarnym tuszem, temperówka

 

 

 

B.36

Wykonywanie prac geodezyjnych

związanych z katastrem
i gospodarką nieruchomościami

kalkulator z funkcjami

trygonometrycznymi
i logarytmicznymi,

ołówek, gumka, linijka 20 cm, ekierka, długopisy
z czerwonym, zielonym
i czarnym tuszem, temperówka

T.13

Planowanie i realizacja imprez
i usług turystycznych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

 

 

T.14

Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

 

 

T.15

 

Organizacja żywienia i usług

gastronomicznych

kalkulator prosty* ołówek, gumka, linijka, temperówka

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania,

odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

   
   
© Zespół Szkół nr 5 w Sanoku