UWAGA!!!

Zdający zgłaszają się na egzamin w wyznaczonym dniu,
co najmniej 30 minut przed
rozpoczęciem egzaminu i przynoszą ze sobą:

  • dowód tożsamości
  • długopis lub pióro z czarnym atramentem
  • ubrania robocze, jeżeli jest to wymagane przepisami bhp dla kwalifikacji, w której odbywa się część praktyczna egzaminu (przebierają się w ubrania robocze, o ile jest to wymagane)

Obowiązuje zakaz wnoszenia i korzystania z:

  • urządzeń telekomunikacyjnych
  • materiałów / przyborów, które nie zostały wymienione
    w informacji dyrektora CKE

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

z 20 maja 2020r.
w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych,
z których mogą korzystać zdający
w części pisemnej egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

w sesji czerwiec - lipiec 2020r.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro)
z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań oraz może mieć kalkulator prosty.*

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania,

odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

       Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

z 20 maja 2020r.
w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych,
z których mogą korzystać zdający
w części praktycznej egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

sesja czerwiec - lipiec 2020r.

         Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione
w tabeli poniżej.

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych – PP od 2012r.

 Oznaczenie
kwalifikacji

 Nazwa kwalifikacji

Zdający przynosi na egzamin

A.20

Rejestracja i obróbka obrazu

XXXXXXX

 A.23

Projektowanie fryzur

gumka zwykła, linijka, temperówka, chusteczki higieniczne zwykłe, ołówki: 2H, H, HB i 3B, kredki ołówkowe miękkie 12 kolorów, cienkopis czarny

A.25

Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

XXXXXXX

B.30

Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

XXXXXXX

B.33

Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

 B.35

Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych

kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi , ołówek, gumka, linijka 20 cm, ekierka, długopisy / cienkopisy
z czerwonym, zielonym  i czarnym tuszem, temperówka

 B.36

Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem
i gospodarką nieruchomościami

kalkulator z funkcjami  trygonometrycznymi
i logarytmicznymi, ołówek, gumka, linijka 20 cm, ekierka, długopisy / cienkopisy  z czerwonym, zielonym  i czarnym tuszem, temperówka

T.13

Planowanie i realizacja imprez
i usług turystycznych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

  

T.14

Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

 

T.15

 

Organizacja żywienia i usług

gastronomicznych

kalkulator prosty* ołówek, gumka, linijka, temperówka

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania,

odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych – PP od 2017r.

 

Oznaczenie
kwalifikacji

           

Nazwa kwalifikacji

Zdający przynosi na egzamin

AU.23

Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

XXXXXXX

 

 AU.26

Projektowanie fryzur

gumka zwykła, linijka, temperówka, chusteczki higieniczne zwykłe, ołówki: 2H, H, HB i 3B, kredki ołówkowe miękkie 12 kolorów, cienkopis czarny

AU.28

Realizacja projektów multimedialnych

XXXXXXX

BD.30

Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

 BD.32

Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi i logarytmicznymi, ołówek, gumka, linijka 20 cm, ekierka, długopisy/cienkopisy z czerwonym, niebieskim, zielonym i czarnym tuszem, temperówka

TG.14

Planowanie i realizacja imprez
i usług turystycznych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

 

TG.15

Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

 TG.16

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

kalkulator prosty* ołówek, gumka, linijka, temperówka

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania,

odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

   
   
© Zespół Szkół nr 5 w Sanoku