Zdający zgłaszają się na egzamin w wyznaczonym dniu,
zgodnie z ustaleniami zawartymi w  Harmonogramie egzaminu maturalnego

Należy przynieść ze sobą:

  • dowód tożsamości,
  • długopis lub pióro z czarnym atramentem oraz przybory zgodnie z Komunikatem o przyborach

Proszę zapoznać się z :

  • Harmonogramem egzaminu maturalnego
  • Wytycznymi dla uczniów
  • Komunikatem o przyborach

Harmonogram egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 Czerwiec 2020

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2020 roku

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów: maturalnego (EM)

   
   
© Zespół Szkół nr 5 w Sanoku