Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w pisemnej, pod warunkiem że:

  • przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony oraz
  • przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu  dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

Absolwent, w terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 14 sierpnia 2020r.)składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego zdanego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7.), zgodnie z deklaracją ostateczną.

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

odbędzie się  8 września 2020r.

   
   
© Zespół Szkół nr 5 w Sanoku