Egzamin maturalny w sesji poprawkowej w dniu 8 września 2020 r. 

odbędzie się zgodnie z poniższym przydziałem:

 

 08.09.2020– język polski / matematyka  - poziom podstawowy – godz. 14.00

Sala 1 – 11 osób – technikum 10 / 1 LOD

08.09.2020 – język angielski – poziom podstawowy - godz. 14.00

Sala 201 – 3 osoby technikum

08.09.2020  - język niemiecki  – poziom  podstawowy  - godz. 14.00

Sala 3 – 1 osoba - technikum

Zdający powinni przynieść :

  • dowód tożsamości,
  • długopis lub pióro z czarnym atramentem oraz przybory zgodnie z Komunikatem o przyborach

Egzamin odbywa się zgodnie z procedurami w sprawie przeciwdziałania epidemii Covid – 19.
Zdający wchodzący  do szkoły mają obowiązek mieć nałożoną maseczkę lub przyłbicę.

   
   
© Zespół Szkół nr 5 w Sanoku