HARMONOGRAM SPOTKANIA
 Z WYCHOWAWCAMI  W DNIU 24 WRZEŚNIA 2020 r.

 Spotkania z wychowawcami  klas o godzinie 16.00 

Tematyka spotkania: 

  • Zapoznanie z ofertą edukacyjną i koncepcją pracy szkoły,
  • Zapoznanie zasadami funkcjonowania szkoły w zakresie zapobiegania epidemii Covid - 19
  • Informacja o zasadach panujących w szkole,
  • Zapoznanie z zasadami oceniania

Klasy Technikum 

Klasa 1 TB – zawody: technik budownictwa i technik żywienia i usług gastronomicznych – sala 101

Klasa 1 TZ -  zawód technik fotografii i multimediów – sala 1

Klasa 1 TF – zawód technik usług fryzjerskich – sala 208

 

 Klasy Branżowej Szkoły I Stopnia 

Klasa 1 A – zawody:  sprzedawca, kucharz, cukiernik, stolarz, piekarz– sala 201

Klasa 1 FW – zawody: fryzjer, - sala 202

Klasa 1 W – zawody: mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, lakiernik samochodowy – sala 205

 

Spotkanie w wychowawcami klas IV technikum  odbędzie się w formie zdalnej.

   
   
© Zespół Szkół nr 5 w Sanoku