• z1.jpg
 • z2.jpg
 • z3.jpg
   

26.06.2020r. ( piątek)   

-  klasa III A    -   godz. 9.00

-  klasa III FW -   godz. 10.00

-  klasa III W   -   godz. 11.00

29.06.2020r. (poniedziałek) 

- klasa I TFN  -  godz.  9.00

 - klasa I TZN  -  godz. 10.00

 - klasa I TBN  -  godz. 11.00

 - klasa I TB    -  godz. 12.00

- klasa I TF     -  godz. 13.00

- klasa I TZ     -  godz. 14.00

30.06.2020r. ( wtorek) 

- klasa I AN   -  godz.   9.00

- klasa I WN  -  godz. 10.00

 - klasa I A     -  godz. 11.00

- klasa I W    -  godz. 12.00

1.07.2020r. ( środa)

- klasa II TBG  -  godz. 9.00

- klasa II TF    -  godz. 10.00

- klasa II TZ    -  godz. 11.00

- klasa II W     -  godz. 12.00

- klasa II FW   -  godz. 12.00

 - klasa II A      -  godz. 13.00

                          

Zdający zgłaszają się na egzamin w wyznaczonym dniu,
zgodnie z ustaleniami zawartymi w  Harmonogramie egzaminu maturalnego

Należy przynieść ze sobą:

 • dowód tożsamości,
 • długopis lub pióro z czarnym atramentem oraz przybory zgodnie z Komunikatem o przyborach

Proszę zapoznać się z :

 • Harmonogramem egzaminu maturalnego
 • Wytycznymi dla uczniów
 • Komunikatem o przyborach

Harmonogram egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 Czerwiec 2020

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2020 roku

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów: maturalnego (EM)

UWAGA!!!

Zdający zgłaszają się na egzamin w wyznaczonym dniu,
co najmniej 30 minut przed
rozpoczęciem egzaminu i przynoszą ze sobą:

 • dowód tożsamości
 • długopis lub pióro z czarnym atramentem
 • ubrania robocze, jeżeli jest to wymagane przepisami bhp dla kwalifikacji, w której odbywa się część praktyczna egzaminu (przebierają się w ubrania robocze, o ile jest to wymagane)

Obowiązuje zakaz wnoszenia i korzystania z:

 • urządzeń telekomunikacyjnych
 • materiałów / przyborów, które nie zostały wymienione
  w informacji dyrektora CKE

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

z 20 maja 2020r.
w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych,
z których mogą korzystać zdający
w części pisemnej egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

w sesji czerwiec - lipiec 2020r.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro)
z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań oraz może mieć kalkulator prosty.*

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania,

odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

       Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

z 20 maja 2020r.
w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych,
z których mogą korzystać zdający
w części praktycznej egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

sesja czerwiec - lipiec 2020r.

         Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione
w tabeli poniżej.

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych – PP od 2012r.

 Oznaczenie
kwalifikacji

 Nazwa kwalifikacji

Zdający przynosi na egzamin

A.20

Rejestracja i obróbka obrazu

XXXXXXX

 A.23

Projektowanie fryzur

gumka zwykła, linijka, temperówka, chusteczki higieniczne zwykłe, ołówki: 2H, H, HB i 3B, kredki ołówkowe miękkie 12 kolorów, cienkopis czarny

A.25

Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

XXXXXXX

B.30

Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

XXXXXXX

B.33

Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

 B.35

Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych

kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi , ołówek, gumka, linijka 20 cm, ekierka, długopisy / cienkopisy
z czerwonym, zielonym  i czarnym tuszem, temperówka

 B.36

Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem
i gospodarką nieruchomościami

kalkulator z funkcjami  trygonometrycznymi
i logarytmicznymi, ołówek, gumka, linijka 20 cm, ekierka, długopisy / cienkopisy  z czerwonym, zielonym  i czarnym tuszem, temperówka

T.13

Planowanie i realizacja imprez
i usług turystycznych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

  

T.14

Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

 

T.15

 

Organizacja żywienia i usług

gastronomicznych

kalkulator prosty* ołówek, gumka, linijka, temperówka

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania,

odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych – PP od 2017r.

 

Oznaczenie
kwalifikacji

           

Nazwa kwalifikacji

Zdający przynosi na egzamin

AU.23

Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

XXXXXXX

 

 AU.26

Projektowanie fryzur

gumka zwykła, linijka, temperówka, chusteczki higieniczne zwykłe, ołówki: 2H, H, HB i 3B, kredki ołówkowe miękkie 12 kolorów, cienkopis czarny

AU.28

Realizacja projektów multimedialnych

XXXXXXX

BD.30

Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

 BD.32

Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi i logarytmicznymi, ołówek, gumka, linijka 20 cm, ekierka, długopisy/cienkopisy z czerwonym, niebieskim, zielonym i czarnym tuszem, temperówka

TG.14

Planowanie i realizacja imprez
i usług turystycznych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

 

TG.15

Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

 TG.16

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

kalkulator prosty* ołówek, gumka, linijka, temperówka

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania,

odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

Rodzaj egzaminu/kwalifikacja

Data / godziny trwania

Liczba

zdających

Sala

 1.  

praktyczny –

model d

 A.23 

 22 VI 2020r.

 (poniedziałek)

120 min.

9.0011.00

 7 osób 

A.23 - 7 os.

207

 1.  

praktyczny –

model d

 B.35

 

 22 VI 2020r. 

(poniedziałek)

180 min.

9.0012.00

 1 osoba

 

B.35 - 1 os.

205

 1.  

praktyczny –

model d

 TG.14

 

 22 VI 2020r.

 (poniedziałek)

150 min.

9.0011.30

 

5 osób

TG.14 - 1 os.

208

 1.  

praktyczny –

model d

  T.15
TG.16

 22 VI 2020r.

 (poniedziałek)

150 min.

13.0015.30

 3 osoby

 

.

T.15 - 2 os.
TG.16 - 1 os.

207

 1.  

praktyczny –

model d

 

B.36

 22 VI 2020r.

 (poniedziałek)

180 min.

13.00 16.00

5 osób

 

B.36 - 5 os.

208

 1.  

pisemny/

 

A.23

23 VI 2020r.

 (wtorek)

60 min.

10.0011.00

1 osoba

 

A.23 – 1 os.

205

 1.  

pisemny/ 

B.30

 23 VI 2020r.

 (wtorek)

60 min.

14.0015.00

1 osoba 

B.30 – 1 os.

205

 1.  

pisemny/

 AU.23

BD.29

23 VI 2020r.

 (wtorek)

60 min.

10.0011.00

14 osób

 AU.23 – 10 os.

BD.29 – 4 os.

201

 1.  

pisemny/

 BD.31

TG.07

TG.14

23 VI 2020r.

 (wtorek)

60 min.

10.0011.00

13 osób

 BD.31 – 5 os.

TG.07 – 3 os.

TG.14 – 5 os.

202

 1.  

pisemny/

 AU.21

TG.16

23 VI 2020r.

 (wtorek)

60 min.

12.0013.00

16 osób

 AU.21 – 15 os.

TG.16 – 1 os.

201

 1.  

pisemny/

 AU.20

BD.04

BD.14

MG.18

MG.20

MG.27

TG.07  

23 VI 2020r.

 (wtorek)

60 min.

10.0011.00

38 osób

 AU.20 – 3 os.

BD.04 – 10 os.

BD.14 – 3 os.

MG.18 – 2 os.

MG.20 – 9 os.

MG.27 – 3 os

TG.07 – 8 os.

sala gimnastyczna (04)

 1.  

pisemny/

 

EE.05

 23 VI 2020r.

 (wtorek)

60    in.

12.0013.00

4 osoby

 EE.05 – 4 os.

sala gimnastyczna (04)

 1.  

 praktyczny –

model dk

 AU.23

 26 VI 2020r.

 (piątek)

180 min.

I zmiana -
9
.0012.00

 II zmiana -
15
.0018.00

 po 5 osób

zgodnie
z wykazem (zamieszczonym na tablicy)

F1

 1.  

praktyczny –

model dk

 

B.30

27 VI 2020r.

 (sobota)

180 min.

9.00 – 12.00

  2 osoby

102

 1.  

praktyczny –

model w

 AU.21

 29 i 30 VI 2020r.

 (poniedziałek / wtorek)

180 min.

I zmiana -
9
.0012.00

 II zmiana -
15
.0018.00

 po 5 osób

zgodnie
z wykazem (zamieszczonym na tablicy)

PF

 1.  

praktyczny –

model w

 

AU.20

 29 VI 2020r.

 (poniedziałek)

150 min.

I zmiana -

8.0010.30

II zmiana -
12
.0014.30

 

III zmiana -

16.0018.30

 po 3/2 osoby

zgodnie
z wykazem (zamieszczonym na tablicy)

02

 1.  

praktyczny –

model w

 

TG.07

 29 i 30 VI 2020r.

 (poniedziałek / wtorek)

120 min.

I zmiana -

8.0010.00

II zmiana -

12.0014.00

III zmiana -
16
.0018.00

 po 3/2 osoby

zgodnie
z wykazem (zamieszczonym na tablicy)

2

 1.  

praktyczny –

model w

 BD.31

 29 VI 2020r.

 

(poniedziałek)

180 min.

9.0012.00

 5 osób

sala gimnastyczna (04)

 1.  

praktyczny –

model w

 

BD.04

 1 – 3 VII 2020r.

 

(środa /
czwartek /
piątek)

180 min.

I zmiana -
9
.0012.00

 

II zmiana -
15
.0018.00

  po 3/2 osoby

zgodnie
z wykazem (zamieszczonym na tablicy)

warsztaty szkolne

 1.  

praktyczny –

model w

 

BD.14

6 VII 2020r.

 (poniedziałek)

210 min.

9.0012.30

 3 osoby

warsztaty szkolne

 1.  

praktyczny –

model w

 

BD.29

 6 VII 2020r.

 (poniedziałek)

180 min.

15.0018.00

 1 osoba

warsztaty szkolne

plakat szkoy ML

W dniu 18.05.20r. odbyła się pierwsza edycja szkolnego internetowego konkursu j. niemieckiego „Deutsch macht Spaß”. Wzięli w nim udział uczniowie klas pierwszych. Mieli oni za zadanie wykazać się wiedzą z zakresu gramatyki, leksyki oraz kultury krajów niemieckojęzycznych.
Oto zwycięzcy:
I miejsce – Magdalena Moskal 1TFN
II miejsce – Monika Matyjek 1TZ
III miejsce – Emilia Podulka 1TFN
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


 

Data/egzamin

Sala SG  - 29 – IV TBG, IV TZ

Sala 1 SF- 5 osób – powt.

Sala nr 3 – 1 osoba IV TBG

 Sala nr 101 -10 osób

IV TZ

Sala nr 02 – 10 osób  IV TZ , IV Tf

08.06.2020– język polski  - poziom podstawowy – godz. 9.00

08.06.2020 – język polski  - poziom rozszerzony– godz. 14.00

 

Sala 1 -  7 osób

     

09.06.2020 matematyka – poziom  podstawowy  - godz. 9.00

Sala SG -  31 osób  - IV TBG, IV Tf, powt.

 

 Sala 1 - 11 osób – powt.

Sala 201 – 8  - powt.

Sala 01 – 10 osób – IV TF, IV TZ

 

 

Sala 02 – 11 osób – IV TZ + powt.

 

Sala 3 – 1 osoba IV TBG

       

10.06.2020

 język angielski

– poziom podstawowy  - godzina 9.00

Sala 1 –10 osób

 

 Sala 207  - 9 osób

 

 Sala 101 – 9 osób

 

 Sala 201 – 10

Sala 02 – 10 osób

Sala 01 -10 osób

 

Sala 205 – 1 osoba

 

 

 

10.06.2020– język angielski – poziom rozszerzony  - godzina 14.00

Sala 1 – 11 osób

Sala 201 – 10 osób

     

15.06.2020

 Matematyka – poziom rozszerzony  - godz. 9.00 

Sala  201 - 6 osób

 

Sala 3 – 1 osoba

     

16.06.2020 r. Biologia – poziom  rozszerzony – godz. 9.00

Sala 201 – 8 osób

   

 

 

16.06.2020 – Wiedza o społeczeństwie – poziom rozszerzony godz. 14.00

101  - 3 osoby

   

 

 

17.06.2020 - Chemia  - poziom rozszerzony – godz. 9.00

 

Sala 3  - 1 osoba

   

 

 

18.06.2020 – Język niemiecki -  poziom podstawowy – godz.9.00

Sala 3  - 2 osoby

       

18.06.2020

Język niemiecki – poziom rozszerzony – godz. 14.00

Sala 3  - 2 osoby

       

19.06.2020

Geografia – poziom rozszerzony  - godz. 9.00

Sala SG - 26 osób

Sala 3 – 1 osoba

     

24.06.2020

Historia -  poziom rozszerzony  - godz.14.00

Sala 3 – 1 osoba

       

szk bran

ul yw

ul fot

ul bud

ul fryz

   
   
© Zespół Szkół nr 5 w Sanoku