ul tur

Rozpoczynamy prezentację zawodów w naszym Technikum:

ul geod

unnamed

zdjecieDnia 11 marca 2020r. odbył się Konkurs Fryzjerski ,, Od starożytności po wiek XX – rozwój sztuki fryzjerskiej na przestrzeni wieków’’. Brali w nim udział uczniowie kształcący się w zawodzie technik usług fryzjerskich i mieli za zadanie wykazać się wiedzą z zakresu zmian zachodzących na przestrzeni wieków w dziedzinie fryzjerstwa dotyczących między innymi: rozwoju rzemiosła fryzjerskiego, technologii fryzjerskiej, licznych odkryć narzędzi
i preparatów chemicznych, przemian w zakresie form i  kolorów, postaci mających nieoceniony wpływ na zmiany zachodzące w branży związanej z wyglądem człowieka. W ciągu 90 minut uczestnicy konkursu rozwiązywali różnorodne zadania: od testu wielokrotnego wyboru, poprzez tekst z uzupełnieniem luk, opis przedstawionych przykładowych fryzur damskich i męskich z podkreśleniem cech charakterystycznych dla danego okresu historycznego aż po wykonanie projektu dowolnej fryzury damskiej inspirowanej fryzurami minionych epok.

 Komisja sędziowska najwyżej oceniła posiadaną wiedzę z zakresu rozwoju sztuki fryzjerskiej we wskazanym okresie historycznym oraz umiejętności projektowania fryzur następujących osób: Wiktorii Kot – uczennicy kl. I TF (I miejsce), Joanny Indyk - uczennicy kl. I TF (II miejsce), Justyny Koczeń – uczennicy kl. I TFN (III miejsce). Uczestniczkom konkursu, które uzyskały najwyższe wyniki serdecznie gratulujemyi życzymy dalszych sukcesów.

Informujemy, że nasz konkurs "Miejsce na mapie" został zawieszony.


Następne decyzje podjęte zostaną po powrocie młodzieży do szkół.

Druzyna z opiekunem   29 lutego br. odbyły się w Rzeszowie eliminacje okręgowe XXXIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Naszą szkołę reprezentowali: Oskar Cielecki i Kacper Czernich (3TB) oraz Łukasz Malec (2TB). W stawce 87 uczniów szkół budowlanych z Podkarpacia i Małopolski nasi uczniowie zajęli następujące miejsca: Łukasz – 13, Oskar – 34, Kacper – 38. W klasyfikacji drużynowej w stawce 22 szkół, ZS5 zajęło wysokie 7 miejsce. Na szczególną uwagę zasługuje wynik osiągnięty przez Łukasza. Wyprzedzili go tylko uczniowie ze starszych klas – siedmiu z IV i pięciu z III. W całej Polsce startowało w 12 okręgach 102 drugoklasistów. Łukasz w tej grupie zajął wysokie 10 miejsce! Do awansu do etapu centralnego zabrakło mu tylko 7 punktów. W poprzedniej edycji Olimpiady Budowlanej zajął on 55 miejsce (w stawce 76 uczniów), a drużynowo nasza szkoła uplasowała się na 14 miejscu. W obydwu edycjach OWiUB reprezentowali ZS5 ci sami uczniowie. Biorąc pod uwagę osiągnięty postęp oraz zaangażowanie w przygotowaniach do zawodów, można mieć nadzieję, że w przyszłym roku przynajmniej  Łukasz wywalczy awans do etapu centralnego zawodów. Jest o co walczyć, ponieważ uczestnik olimpiady centralnej zdobywa co najmniej tytuł finalisty, który uprawnia go do zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawodowego oraz daje przepustkę na każdą uczelnię techniczną w Polsce. Ponadto zdobyta fachowa wiedza, wykraczająca znacznie poza program nauczania, zaowocuje w przyszłej pracy zawodowej absolwentów naszej szkoły.

Warunkiem osiągnięcia dobrego wyniku na olimpiadzie jest duże zaangażowanie uczniów w zdobywanie wiedzy. Serdecznie zapraszam ambitnych uczniów na zajęcie przygotowawcze do przyszłorocznej edycji olimpiady, które będę prowadził w swoim wolnym czasie i nieopłatnie. Do tej pory siedmioro moich wychowanków było uczestnikiem olimpiady centralnej i ukończyło studia wyższe.

mgr inż. Krzysztof  Hydzik

IMG 3864W dniu 10 marca br. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta 9-8 Hufca Pracy w Sanoku zorganizowany przez kadrę wychowawczą hufca oraz nauczycieli wychowania fizycznego. Celem zawodów była popularyzacja gry w piłkę nożną, integracja młodzieży oraz kształtowanie pozytywnych cech charakteru poprzez współzawodnictwo.

Do turnieju zgłosiło się aż 14 drużyn, w tym kilka drużyn złożonych z  uczestników 9-8 Hufca Pracy w Sanoku. Zawodnicy rywalizowali w dwóch grupach po 7 zespołów, na zasadzie każdy z każdym. Ze względu na dużą ilość zespołów mecze trwały 5 minut. Dwie najlepsze drużyny z każdej grupy awansowały do finałów. Zawodnicy podczas zmagań wykazali się dużym zaangażowaniem oraz wysokim poziomem umiejętności piłkarskich. Wszystkie mecze rozgrywane były z zachowaniem zasady fair-play, choć nie brakowało zaciętości, fauli i walki o każdy centymetr boiska. Najlepsze zespoły turnieju oraz wyróżnieni zawodnicy otrzymali z rąk komendanta 9-8 Hufca Pracy w Sanoku p. Tomasza Nazara puchar, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Najlepszym zawodnikiem został Dawid Tyczka z klasy 3 FW, a najlepszym bramkarzem Norbert Bok z klasy 2 W.

Turniej o Puchar Komendanta pozwala na wyłonienie drużyny reprezentującą hufiec w Wojewódzkim Turnieju Halowej Piłki Nożnej drużyn OHP.

Klasyfikacja końcowa:

I miejsce:

Bartek Gaworecki kl. 3 FW, Dawid Tyczka kl. 3 FW, Damian Tchórz kl. 3 TB, Dominik Kot kl. 3 TB, Grzegorz Gibała kl. 3 TB, Adrian Szczygielski kl. 3 TB i Dawid Pocałuń kl. 3 TB.

II miejsce: Adrian Szulecki kl. 1 TBN, Michał Łabaj kl. 1 TBN, Mateusz Demkowicz kl. 1 TBN, Daniel Latocha kl. 1 TB, Karol Odrowąż kl. 1 TB i Jakub Brodzicki kl. 1 TB.

III miejsce:

Tomasz Jatczyszyn kl. 1TZ, Kacper Grad kl. 2 TB, Kamil Rakoczy kl. 2 TB i Maciej Pasławski kl. 2 TB.

Organizacja zawodów: Justyna Solon, Witold Koza, Tomasz Nazar, Daniel Niemczyk, Małgorzata Bączar, Ewa Bocoń i Renata Grześków.

Za oprawę fotograficzną dziękujemy Radkowi Izdebskiemu i Michałowi Niemcowi z kl. 2 TZ.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

11.03.2020

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dyrektorze,

 • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
 • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
 • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

ps1Dnia 06 marca 2020r. odbył się Szkolny Turniej Trójek Siatkarskich dziewcząt. Do rywalizacji zgłosiło się 5 drużyn: kl. 2 TZ, 2 TF, 1 AN, 1 TFN i 4 TF. Zespoły rozegrały mecze systemem „każdy z każdym”.

Po zaciekłej rywalizacji i rozegraniu 10 meczy wyłoniono zwyciężczynie.

Klasyfikacja końcowa :

        I miejsce– kl. 2 TF Anna Trznadel, Karolina Bajorek, Kinga Trojnar i Basia Stachowicz.

       II miejsce– kl. 1 TFN Magda Moskal, Paulina Kumorek i Kaja Kopiec

       III miejsce– kl. 2 TZ Milena Wróbel, Ola czarnecka i Daria Burnat.

Organizacja zawodów: M. Bączar, E. Bocoń, R. Grześków i D. Niemczyk.

Bardzo dziękujemy Tomkowi Jatczyszynowi kl. 1 TZ i Basi Stachowicz kl. 2 TF za pomoc w sędziowaniu.

puchar komendanta

Uczniowie chętni do wzięcia udziału w wyborach do Samorządu Uczniowskiego proszeni są o kontakt do dnia 26 lutego z opiekunem p. Anetą Zaleską. Wybierani będą godni zastępcy tych, którzy kończą naukę w naszej szkole w tym roku. Skład będzie uzupełniony o następujące stanowiska:
1. Przewodniczący szkoły.
2. Zastępca przewodniczącego.
3. Sekretarz
4. Członek.

Kandydaci muszą mieć nienaganną kulturę osobistą, bardzo dobrą frekwencję oraz innowacyjne pomysły sprzyjające pracy  Samorządu.

Zapraszam serdecznie,
Opiekun.

Konkurs wiedzy o piłce nożnej

( organizowany przez I LO w Sanoku)

Uczniowie chętni proszeni są o zgłaszanie się do  p. Daniela Niemczyka

   
   
© Zespół Szkół nr 5 w Sanoku