71218659 760947957708774 3341451390550540288 n71057582 915394908824432 5250612590400241664 n21.09.2019 r Wolontariusze naszej szkoły Weronika Teper, Bartłomiej Sabat, Dominika Woroszczak pomagali w organizacji III edycji Biegów Górskich w Sanoku zorganizowanych przez Pana Łukasza Łagożnego.
Partnerem zawodów było Stowarzyszenie Pozytywnie Zabiegani Sanok
Uczniowie kierowali biegaczy na przełęczy w lesie a część z nich obsługiwała punkt odżywczy. To cieszy, kiedy młodzież  jest otwarta na zdobywanie nowych doświadczeń oraz gdy spędza aktywnie swój wolny czas.
 

fueuro

„Irlandzkie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku źródłem aktywności na rynku pracy” o numerze 2018-1-PL01-KA102-049899 w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Podsumowanie projektu- praktyki zawodowe w Youghal w Irlandii!

 Po Mallow przyszła kolej na Youghal! Uczniowie naszej szkoły
odbyli praktyki zawodowe w Irlandii dzięki funduszom unijnym pozyskanym
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt złożony w ubiegłym roku w ramach akcji Mobilność Edukacyjna uzyskał akceptację
w konkursie wniosków, dzięki czemu szkoła otrzymała kwotę ponad 310.000 zł. Kwota ta
w całości przeznaczona została na realizację projektu, w tym zajęcia przygotowawcze dla uczniów, zakwaterowanie, podróż , wyżywienie oraz praktyki zawodowe.

Projekt był realizowany przy współpracy z irlandzką firmą Your International Training, która od 11 lat jest partnerem projektów mobilności dla szkół i uczelni. Wzięło w nim udział 34 uczniów technikum w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, fototechnik, technik obsługi turystycznej, technik budownictwa, technik geodeta oraz technik usług fryzjerskich. Przed wyjazdem uczniowie odbyli serię szkoleń przygotowujących do wyjazdu, w tym szkolenie językowe, kulturowe oraz ekonomiczne.

Pierwsza grupa – uczniowie w zawodach: fototechnik oraz technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik obsługi turystycznej rozpoczęła swój dwutygodniowy staż 25 marca. Grupa 16 uczniów pod opieką pani Bożeny Prodziewicz oraz pani Wioletty Słowik udała się do Youghal. Druga grupa- 18  uczniów w zawodach: technik budownictwa, technik geodeta oraz technik usług fryzjerskich odbywali swoje praktyki w maju pod opieką pani Marty Tarnawczyk oraz pani Marii Szurek.

Uczniowie podkreślają wspaniałą atmosferę w rodzinach goszczących, w firmach oraz niezapomniane wrażenia z samej Irlandii- kraju o pięknym krajobrazie i ciekawej kuchni.

Praktykanci mieli możliwość nabyć nowe umiejętności zawodowe, poznać specyfikę pracy w innym kraju, udoskonalić  swoja znajomość języka angielskiego, poznać kulturę Irlandii i nawiązać nowe kontakty. Uczniowie doskonalili swoje umiejętności zawodowe pod okiem opiekunów w irlandzkich firmach i zakładach pracy.

Oprócz pracy był też czas na odpoczynek i relaks. W weekendy nasi uczniowie mieli okazję zwiedzić najpiękniejsze miejsca w okolicy- w tym Mahon Falls, miasto Cork oraz Ardmore.  Dodatkową atrakcją były przepiękne plaże oraz  nadmorski klimat w samym Youghal.

Wszyscy wrócili do Polski szczęśliwi, bogatsi o nowe doświadczenia i wrażenia. Dla wielu
z nich była to przygoda ich życia. Uczniowie podkreślają także jak wiele się nauczyli.
Na dowód tego praktykanci  otrzymali certyfikaty potwierdzające odbycie praktyki zawodowej w Irlandii, zaś w niedługim czasie zostanie im wydany także dokument
Europass Mobilność ( Europass Mobility),  potwierdzający ich wiedzę i umiejętności nabyte
w trakcie zagranicznego stażu.

Projekt dobiega końca, lecz wrażenia i zdobyte umiejętności pozostaną na długo…

Spotkanie  ogólne  na  stołówce szkolnej -  godz. 16.00

 Tematyka spotkania:

Przedstawienie koncepcji pracy szkoły,  informacji o zasadach  obowiązujących w szkole i  dodatkowych dniach wolnych  od zajęć dydaktycznych – dyrektor szkoły  - mgr  Elżbieta Kokoszka

Procedury  i organizacja egzaminu maturalnego -  wicedyrektor  mgr Katarzyna Michalak

Procedury egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – Kierownik Szkolenia Praktycznego  -  mgr  Eliza Wojnicka

Zapoznanie z zasadami oceniania  – wychowawcy klas podczas  spotkań w zespołach klasowych

Spotkania z wychowawcami  po  zakończeniu spotkania ogólnego 

 

Sala

01

3

5

108

106

105

101

102

201

202

205

207

208

klasa

1 TBN

1TZ

1 TB

1 W

1A

IV Tf

1AN

1 WN

1 TF

1 TFN

1TZN

IV TZ

IV TBG

 

Klasy pierwsze Technikum  na podbudowie gimnazjum  :

1 TF – technik usług fryzjerskich – sala 201  - p. Agnieszka Jakobik

1TZ –technik żywienia i usług gastronomicznych i technik fotografii i multimediów - sala 3- p. Sabina Dziuba

1 TB – technik budownictwa   - sala 5– p. Małgorzata Dusza

 Klasy pierwsze Technikum  na podbudowie szkoły podstawowej:

 1 TFN – technik usług fryzjerskich – sala 202  - p. Anna Gładysiewicz

 1TZN –  technik fotografii i multimediów - sala 205 – p. Mirosław Prodziewicz

 1 TBN – technik budownictwa  i technik żywienia i usług gastronomicznych -  sala 01 – p. Beata Dydek

 Klasy pierwsze Branżowej Szkoły I Stopnia na podbudowie gimnazjum:

 Klasa 1A – fryzjer , monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie  - sala 106 –p. Krzysztof Salamak

 Klasa 1 W – wielozawodowa - sala – 108 – p. Marzena Żuchowska

 Klasy pierwsze Branżowej Szkoły I Stopnia na podbudowie szkoły podstawowej

 Klasa 1AN – fryzjer , monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie  - sala 101 –p. Helena Stasicka - Saramak

 Klasa 1 WN – wielozawodowa  - sala – 102 – p. Małgorzata Polańska

20 września klasa 1 TF wzięła udział w sesji popularnonaukowej poświęconej postaci bohaterskiej córki bieszczadzkiej ziemi urodzonej w Olszanicy por. Heleny Żurawskiej. W auli Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku uczniowie uczestniczyli w bardzo ciekawej lekcji historii, mogli wysłuchać wspaniałego życiorysu łączniczki ZWZ- AK, uczestniczki powstania warszawskiego oraz Żołnierza Niezłomnego, ofiary reżimu stalinowskiego. Ponadto, młodzież obejrzała film „Czas leśnych kurierów" opowiadający o losach kurierów beskidzkich, którzy w czasie II wojny światowej przekradając się z Polski na Węgry, przenosili meldunki, dokumenty i broń, a także przeprowadzali emisariuszy, utrzymując w ten sposób kontakt okupowanego kraju z rządem na uchodźctwie.

Helena Żurowska, kurierka na trasie „Las”, której organizatorem ze strony okupacji niemieckiej był Aleksander Rybicki, z pewnością nie raz była w naszym mieście. Przemierzyła Bieszczady konno uciekając na Węgry, a potem pieszo idąc kurierskim szlakiem. Miała 34 lata, kiedy została żołnierzem na tzw. cichym froncie, 10 lat później, po trudach, ranach i znojach wojennych, za heroizm i walkę o wolność Ojczyzny otrzymała nagrodę – karę śmierci…..

Dnia 16 września 2019r. o godz. 11'30 rozpoczyna się kurs III stopnia w zawodzie sprzedawca (sala 02).

Nasza szkoła podobnie jak i inne bierze udział w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta. Do 12 września zapraszam chętnych uczniów do zgłaszania swojej kandydatury. Pośród wszystkich chętnych chcących zostać młodym radnym wybierzemy jedną osobę. Kandydaci zameldowani w Sanoku, zgłaszają chęć uczestnictwa w wyborach szkolnych do p. Anety Zaleskiej, w terminie do 12.09.2019 r. W dniach 13-17.2019 odbędzie się kampania wyborcza. Wybory zostaną przeprowadzone od 18 do 20 września 2019r. przez Szkolną Komisję Wyborczą. Zapraszam. Twój głos ma znaczenie.

Dyrektor Zespołu Szkól nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku informuje,

że zajęcia dla słuchaczy  Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

 rozpoczną się w dniu 13 września 2019 r. ( piątek) o godzinie 15.00.

Harmonogram zjazdów  został zamieszczony w zakładce Plan zajęć liceum

na stronie internetowej szkoły.

             Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku informuje, że uroczystość z okazji inauguracji roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się w dniu 02.09.2019r. (poniedziałek) o godz. 10.00.

na sali gimnastycznej,

 • Msza Święta na rozpoczęcie roku szkolnego odprawiona zostanie w dniu 02.09.2019 r.  o godz. 8.00   w kościele  pw. Chrystusa Króla,
 • Spotkania z wychowawcami odbędą się  po zakończeniu  ogólnej części  uroczystości zgodnie
  z poniższym przydziałem:

 I tura: 

Sala

01

02

1

2

3

5

101

102

105

106

108

201

202

205

207

208

klasa

3TBG

3TZ

1TB

1TZ

2FW

3W

1AN

1WN

2A

1A

1W

1TF

1TFN

1TZN

1TBN

4TBG

 II tura: 

Sala

01

02

1

2

3

5

101

102

105

106

108

201

202

205

207

208

klasa

 

 

3TF

 

 

 

3FW

3A

 

4TF

2W

2TB

2TZ

4TZ

2TF

 

 Klasy pierwsze Technikum  na podbudowie gimnazjum  :

 •  1 TF – technik usług fryzjerskich – sala 201
 •  1TZ –technik żywienia i usług gastronomicznych i technik fotografii i multimediów - sala 2
 •  1 TB – technik budownictwa   - sala 1

 Klasy pierwsze Technikum  na podbudowie szkoły podstawowej:

 •  1 TFN – technik usług fryzjerskich – sala 202
 •  1TZN –  technik fotografii i multimediów - sala 205
 •  1 TBN – technik budownictwa  i technik żywienia i usług gastronomicznych -  sala 207

 Klasy pierwsze Branżowej Szkoły I Stopnia na podbudowie gimnazjum:

 •  Klasa 1A – fryzjer , monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie  - sala 106
 •  Klasa 1 W – wielozawodowa - sala – 108

 Klasy pierwsze Branżowej Szkoły I Stopnia na podbudowie szkoły podstawowej

 •  Klasa 1AN – fryzjer , monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie  - sala 101
 •  Klasa 1 WN – wielozawodowa  - sala – 102

unia
uczestnicy 1Z dniem 31 sierpnia 2019 zakończyła się realizacja projektu:

„Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego,

NR UMOWY POWERSE -2017-1-PL01-KA101-037673

Zgodnie z tytułem projektu: „Europejska edukacja nauczycieli w Zespole Szkół Nr 5 w Sanoku” 13 pedagogów wyjechało na kursy, które miały miejsce w trzech europejskich krajach – w Irlandii, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Były to szkolenia metodyczne, językowe oraz wykorzystania TIK w nauczaniu.

W wyniku szkoleń nauczyciele podjęli wiele działań wykorzystując nabytą wiedzę. Poprowadzili 11 szkoleń dla pracowników szkoły, zorganizowali 5 konkursów dla młodzieży, opracowali 6 prezentacji oraz przeprowadzili lekcje zainspirowane swoim pobytem za granicą. Pobyt na kursach europejskich pozostawił na uczestnikach niezatarte wrażenia.

Ponadto w wyniku projektu szkoła zyskała nowy laptop, rzutnik, ekran, drukarkę i sprzęt kuchenny, które były niezbędne do przeprowadzenia działań projektowych. Działania projektowe można zobaczyć na zdjęciach. (kliknij czytaj więcej)

Język polski

26.08.2019 r.  – godz. 9.30  sala 207

 

Matematyka

26.08.2019 r. – godz. 9.30  sala 101

 

Organizowanie produkcji gastronomicznej

Planowanie i wykonywanie usług

26.08.2019 – godz. 12.00  sala 2

 

Język angielski

27.08.2019 r. – godz. 9.30  sala 207

 

Technologia wykonywania i kontrolowania robót konstrukcyjno – budowlanych

27.08.2019  r. – godz. 8.00 sala 108

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku  informuje, że posiedzenie plenarne Rady Pedagogicznej odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2019 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali 1.

Język polski

26.08.2019 r.  – godz. 9.30  sala 207

 Matematyka

26.08.2019 r. – godz. 9.30  sala 101

 Język angielski

27.08.2019 r. – godz. 9.30  sala 207

 Technologia wykonywania i kontrolowania robót konstrukcyjno – budowlanych

27.08.2019  r. – godz. 8.00 sala 108

 Organizowanie produkcji gastronomicznej

27.08.2019 – godz. 9.30  sala 2

   
   
© Zespół Szkół nr 5 w Sanoku