1. Harmonogram egzaminów z kwalifikacji w zawodzie sesja styczeń - luty 2021r.

 

2.  Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

Rodzaj egzaminu/kwalifikacja

Data / godziny trwania

Liczba

zdających

Sala

 1.  

praktyczny –

model d

 AU.26

 

 11 I 2021r.

 (poniedziałek)

120 min.

9.0011.00

  

15 osób

 

AU.26 - 15 os.

208

 1.  

praktyczny –

model d

 BD.30

BD.32 

 11 I 2021r.

 (poniedziałek)

180 min.

9.0012.00

 

17 osób

 

BD.30 - 12 os.
BD.32 – 5 os.

201

 1.  

praktyczny –

model d

 TG.14

 

 11 I 2021r.

 (poniedziałek)

150 min.

9.0011.30

 

2 osoby

TG.14 - 2 os.

205

 1.  

praktyczny –

model d

 

TG.15
TG.16

 

 11 I 2021r.

 (poniedziałek)

150 min.

13.0015.30

7 osób 

TG.15 - 5 os.
TG.16 - 2 os.

207

 1.  

praktyczny –

model d

 B.36

11 I 2021r.

 (poniedziałek)

180 min.

13.00 16.00

1 osoba

 B.36 - 1 os.

101

 1.  

pisemny/

AU.23

BD.29

BD.31

 

 

12 I 2021r.

 (wtorek)

60 min.

10.0011.00

 8 osób

AU.23 – 1 os.

BD.29 – 6 os.

BD.31 – 1 os.

207

 1.  

pisemny/

 AU.26

12 I 2021r.

 (wtorek)

60 min.

10.0011.00

15 osób

 AU.26 – 15 os.

201

 1.  

pisemny/

 AU.21

TG.16

12 I 2021r.

 (wtorek)

60 min.

12.0013.00

4 osoby

 AU.21 – 2 os.

TG.16 – 2 os.

207

 1.  

pisemny/

 AU.28

TG.15

12 I 2021r.

 (wtorek)

60 min.

12.0013.00

15 osób

 AU.28 – 10 os.

TG.15 – 5 os.

202

 1.  

pisemny/

 BD.30

BD.32

12 I 2021r.

 (wtorek)

60 min.

12.0013.00

17 osób

 BD.30 – 12 os.

BD.32 – 5 os.

201

 1.  

pisemny/

  

BD.04

MG.20

12 I 2021r.

 (wtorek)

60 min.

10.0011.00

5 osób

 BD.04 – 1 os.

MG.20 – 4 os.

04
/SG/

 1.  

pisemny/

 EE.05

 

12 I 2021r.

 (wtorek)

60    in.

12.0013.00

1 osoba

 EE.05 – 1 os.

04
/SG/

 1.  

praktyczny –

model dk

 B.30

15 I 2021r.

 (piątek)

180 min.

9.00 – 12.00

 1 osoba

102

 1.  

 praktyczny –

model dk

 AU.28

 

18 I 2021r.

 (poniedziałek)

180 min.

9.0012.00

 5 osób

F1

 1.  

18 I 2021r.

 (poniedziałek)

180 min.

15.0018.00

 5 osób

F1

 1.  

praktyczny –

model w

 BD.31

13 I 2021r.

 (środa)

180 min.

9.0012.00

  

3 osoby

04
/SG/

 1.  

praktyczny –

model w

 

BD.29

18 I 2021r.

 (poniedziałek)

180 min.

9.0012.00

 3 osoby

01
(warsztaty)

 1.  

18 I 2021r.

 

(poniedziałek)

180 min.

15.0018.00

 

 

 

3 osoby

01
(warsztaty)

 1.  

praktyczny –

model w

 BD.04

19 I 2021r.

 (wtorek)

180 min.

9.0012.00

  1 osoba

01
(warsztaty)

 1.  

praktyczny –

model w

 BD.14

19 I 2021r.

 (wtorek)

210 min.

15.0018.30

 1 osoba

01
(warsztaty)

 

UWAGA!!!

Zdający zgłaszają się na egzamin w wyznaczonym dniu,
co najmniej 30 minut przed
rozpoczęciem egzaminu i przynoszą ze sobą:

 • dowód tożsamości
 • długopis lub pióro z czarnym atramentem
 • ubrania robocze, jeżeli jest to wymagane przepisami bhp dla kwalifikacji, w której odbywa się część praktyczna egzaminu (przebierają się w ubrania robocze, o ile jest to wymagane)

Obowiązuje zakaz wnoszenia i korzystania z:

 • urządzeń telekomunikacyjnych
 • materiałów / przyborów, które nie zostały wymienione
  w informacji dyrektora CKE


 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

z 10 grudnia 2020r.
w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych,
z których mogą korzystać zdający
w części pisemnej egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

w sesji styczeń – luty 2021r.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro)
z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań oraz może mieć kalkulator prosty.*

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

         Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 10 grudnia 2020r.
w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych,
z których mogą korzystać zdający
w części praktycznej egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 
sesja styczeń / luty 2021r.

         Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione
w tabeli poniżej.

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych

 

Oznaczenie
kwalifikacji

           

Nazwa kwalifikacji

Zdający przynosi na egzamin

B.30

Sporządzanie kosztorysów oraz

przygotowywanie dokumentacji

przetargowej

XXXXXXX

 

 

B.36

Wykonywanie prac geodezyjnych

związanych z katastrem
i gospodarką nieruchomościami

kalkulator z funkcjami

trygonometrycznymi
i logarytmicznymi,

ołówek, gumka, linijka 20 cm, ekierka, długopisy / cienkopisy z czerwonym, zielonym i czarnym tuszem, temperówka

AU.23

Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

XXXXXXX

AU.26

Projektowanie fryzur

gumka zwykła, linijka, temperówka, chusteczki higieniczne zwykłe, ołówki: 2H, H, HB i 3B, kredki ołówkowe miękkie 24 kolory, cienkopis czarny

AU.28

Realizacja projektów multimedialnych

XXXXXXX

BD.30

Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

BD.32

Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem
i gospodarką nieruchomościami

kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi i logarytmicznymi, ołówek, gumka, linijka 20 cm, ekierka, długopisy/cienkopisy z czerwonym, niebieskim, zielonym i czarnym tuszem, temperówka

TG.14

Planowanie i realizacja imprez
i usług turystycznych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

TG.15

Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

TG.16

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

   
   
© Zespół Szkół nr 5 w Sanoku