Egzamin pisemny –wszystkie przedmioty -  odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godzinie 9:00.

Zbiórka  dla zdających – godz. 8.15

Egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem wszystkich zasad reżimu sanitarnego obowiązujących w maju. Obowiązują przybory i dokumenty takie jak w sesji majowej.

Harmonogram egzaminu w terminie poprawkowym:

Sala 02 – język polski/ matematyka

Sala 201 – matematyka

Sala 1 – języka angielski

Należy przynieść ze sobą:

  • dowód tożsamości,
  • długopis lub pióro z czarnym atramentem
  • przybory zgodnie z Komunikatem o przyborach
  • obowiązuje używanie maseczek ochronnych i postepowanie zgodnie z wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów.

Proszę zapoznać się z :

  • Wytycznymi CKE, MEiN, GIS dotyczącymi organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów
  • Komunikatem o przyborach.

Wyniki egzaminu oraz świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach w dniu  10 września 2021r. w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku

Wytyczne egzamin maturalny 2021 COVID

   
   
© Zespół Szkół nr 5 w Sanoku