• Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku informuje, że inauguracja roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się w dniu 01.09.2021r. (środa) o godz. 10.00 indywidualnie dla poszczególnych klas
  • Spotkania z wychowawcami odbędą się zgodnie z poniższym przydziałem:

 I tura:

Godz. 10.00 

Sala

3

5

101

102

105

106

108

201

202

205

207

208

klasa

1 W

1TB

1TF

1TZ

2A

1A

1FW

2TF

2TZ

4 TZ

4TF

4TB

 

II tura:

Godz. 10.30 

Sala

2

3

5

101

102

105

106

108

201

202

205

207

208

klasa

3TZ

2FW

2TB

3A

3AN

3W

3WN

3TZN

2W

3TB

3TBN

3TF

3TFN

  

KLASY TECHNIKUM

 

1 TZ- technik żywienia i usług gastronomicznych + technik robót wykończeniowych w budownictwie

1 TB- technik budownictwa + technik usług fryzjerskich

1 TF – technik fotografii i multimediów  + technik geodeta

  

KLASY BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

 Klasa 1A – monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, lakiernik, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych

 Klasa 1FW – fryzjer

 Klasa 1 W – kucharz, sprzedawca, piekarz, cukiernik,  fotograf

   
   
© Zespół Szkół nr 5 w Sanoku