Technikum budowlane

 • Technik budownictwa

  tech bud

  zobacz ulotkę o zawodzie

  SYSTEM KSZTAŁCENIA:

  • Nauka dla absolwentów szkoły podstawowej trwa 5 lat i kończy się maturą.
  • W trakcie nauki odbywają się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

  KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

  Kwalifikacja 1 - BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich obejmuje:

  • wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych,
  • wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych,
  • wykonywania i naprawa tynków wewnętrznych i zewnętrznych,
  • wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych.

  Kwalifikacja 2 - BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów ma na celu przygotowanie absolwenta do:

  • organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
  • organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego,
  • organizowania i kontrolowania budowlanych robót wykończeniowych,
  • organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej,
  • sporządzania kosztorysów robót budowlanych.

  NABYTE UMIEJĘTNOŚCI:             

   Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik budownictwa będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

   

  • wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych,
  • wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych,
  • wykonywania i napraw tynków,
  • wykonywania robót remontowych i rozbiórkowych murowanych konstrukcji budowlanych,
  • organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
  • organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego,
  • organizowania i kontrolowania budowlanych robót wykończeniowych,
  • organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej,
  • sporządzania kosztorysów.

  PERSPEKTYWY ABSOLWENTA SZKOŁY:

  Technik budownictwa może ubiegać się o zatrudnienie w:

  • firmach budowlanych realizujących budynki oraz budowle inżynierskie,
  • biurach projektowych,
  • organach administracji państwowej i samorządowej,
  • wytwórniach i składach materiałów budowlanych,
  • administracjach budynków,
  • firmach zarządzających nieruchomościami,
  • może prowadzić własną działalność gospodarczą.

   
   
© Zespół Szkół nr 5 w Sanoku