Usługi fotograficzne

 • Technik fotografii i multimediów

  4 fotot 23

  Technik fotografii i multimediów 

  Technik fotografii i multimediów  zajmuje się projektowaniem, realizacją i obróbką obrazu fotograficznego o różnym charakterze – fotografii reklamowych, reportażowych oraz innych. Efekty pracy technika fotografii i multimediów mogą zostać wykorzystane przy tworzeniu reportaży prasowych, kampanii reklamowych i okolicznościowych, przygotowaniu materiałów do druku, tworzeniu prac multimedialnych na potrzeby internetu i nie tylko. Reprezentanci tego zawodu współpracują także z instytucjami państwowymi takimi, jak na przykład policja, czy archiwa.

  NAUKA W NASZEJ SZKOLE UMOŻLIWIA

  • zdobycie tytułu zawodowego technika fotografii i multimediów
  • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:

  KWALIFIKACJE ZAWODOWE

  AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
  AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

  • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach.

  W TRAKCIE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH I PRAKTYCZNYCH NAUCZYSZ SIĘ

  • przygotowywać plan zdjęciowy
  • wykonywać fotografie studyjne i w plenerze
  • obsługiwać programy graficzne przeznaczone do obróbki obrazu cyfrowego
  • przygotowywać fotografie i prace graficzne przeznaczone do wydruku
  • przygotowywać prezentacje graficzne i multimedialne
  • wykonywać i wdrażać internetowe projekty multimedialne

  PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE

  Technik fotografii i multimediów powinien charakteryzować się:

  • zainteresowaniem fotografią
  • kreatywnością
  • wyczuciem kompozycji i estetyki obrazu
  • umiejętnościami technicznymi
  • gotowością do pracy w różnych warunkach
  • dokładnością i cierpliwością
  • umiejętnością pracy pod presją czasu
  • umiejętnością nawiązywania i podtrzymywania kontaktów.

  PERSPEKTYWY ABSOLWENTA SZKOŁY:

  W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej dają tytuł zawodowy technika fotografii i multimediów, a zdany egzamin maturalny daje szansę kontynuowania nauki na studiach wyższych.

  Możliwości zatrudnienia:

  Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik fotografii i multimediów może podejmować pracę w:

  • studiach fotograficznych
  • agencjach wydawniczych
  • mediach
  • drukaniach
  • agencjach reklamowych
  • instytucjach państwowych – policja, archiwa
  • instytucjach zajmujących się cyfryzacją materiałów analogowych
  • e-commerce

  a także prowadzić własną działalność gospodarczą w formie usługowej, np. w zakresie fotografii ślubnej, okolicznościowej.

   

   

   
   
© Zespół Szkół nr 5 w Sanoku