• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
   

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

 W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

TERMIN

KLASY

TEMATYKA

26.09.2019

godz. 16.00

PIERWSZE BRANŻOWEJ SZKOŁY PIERWSZEGO STOPNIA,

 PIRWSZE TECHNIKUM,

 CZWARTE TECHNIKUM,

· Zapoznanie z ofertą edukacyjną i koncepcją pracy szkoły,

· Informacja o zasadach panujących w szkole, podanie  informacji dotyczących dodatkowych dni wolnych

· Informacja o procedurach egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

·Zapoznanie z zasadami oceniania

21.11.2019

 godz. 16.00

WSZYSTKIE

Wyniki  nauczania i frekwencji

  • Pedagogizacja rodziców :  Profilaktyka uzależnień
  •  Pedagogizację przeprowadzą wychowawcy klas  z wykorzystaniem materiałów przygotowanych przez pedagoga szkolnego.

10.01.2020

godz. 16.00

WSZYSTKIE

  • Wyniki klasyfikacji za pierwszy semestr roku szkolnego 2019/2020

16.04.2020

godz. 16.00

WSZYSTKIE

Wyniki  nauczania i frekwencji

  • Pedagogizacja rodziców: Współpraca szkoły i rodziców w kształtowaniu postaw obywatelskich i patriotycznych uczniów
  • Pedagogizację przeprowadzą wychowawcy klas  z wykorzystaniem materiałów przygotowanych przez pedagoga szkolnego.

Maj 2020

godz. 16.00

Zgodnie z potrzebami klasy spotkania indywidualnie ustalone przez wychowawcę

Wyniki  nauczania i frekwencji

   
   
© Zespół Szkół nr 5 w Sanoku