HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

 W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

TERMIN

KLASY

TEMATYKA

26.09.2019

godz. 16.00

PIERWSZE BRANŻOWEJ SZKOŁY PIERWSZEGO STOPNIA,

 PIRWSZE TECHNIKUM,

 CZWARTE TECHNIKUM,

  • Zapoznanie z ofertą edukacyjną i koncepcją pracy szkoły,
  • Informacja o zasadach panujących w szkole, podanie  informacji dotyczących dodatkowych dni wolnych,
  • Informacja o procedurach egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
  • Zapoznanie z zasadami oceniania.

21.11.2019

 godz. 16.00

WSZYSTKIE

Wyniki  nauczania i frekwencji

  • Pedagogizacja rodziców :  Profilaktyka uzależnień
  • Pedagogizację przeprowadzą wychowawcy klas  z wykorzystaniem materiałów przygotowanych przez pedagoga szkolnego.

09.01.2020

godz. 16.00

WSZYSTKIE

  • Wyniki klasyfikacji za pierwszy semestr roku szkolnego 2019/2020

16.04.2020

godz. 16.00

WSZYSTKIE

Wyniki  nauczania i frekwencji

  • Pedagogizacja rodziców: Współpraca szkoły i rodziców w kształtowaniu postaw obywatelskich i patriotycznych uczniów
  • Pedagogizację przeprowadzą wychowawcy klas  z wykorzystaniem materiałów przygotowanych przez pedagoga szkolnego.

Maj 2020

godz. 16.00

Zgodnie z potrzebami klasy spotkania indywidualnie ustalone przez wychowawcę

Wyniki  nauczania i frekwencji

   
   
© Zespół Szkół nr 5 w Sanoku