Dziennik praktyk

Każdy uczeń przystępujący do realizacji praktyki zawodowej w wybranej firmie jest zobowiązany do systematycznego prowadzenia dziennika praktyk. Należy w nim zapisywać wykonywane zadania, uwagi, obserwacje i wnioski. Dziennik podlega ocenie, której dokonuje kierownik szkolenia praktycznego. W trakcie praktyki uczeń gromadzi udostępnione mu materiały mające związek z realizowaną tematyką, które stanowią załącznik do dziennika praktyk.

UWAGA!!!

Wydrukowany dziennik należy dostarczyć do kierownika szkolenia praktycznego w celu opieczętowania na TYDZIEŃ przed rozpoczęciem praktyki.

W okresie 7 dni od ukończenia praktyki zawodowej uczeń zobowiązany jest przedstawić osobiście pełną dokumentację (wypełniony dziennik oraz ewentualne załączniki) celem wpisania ocen przez kierownika szkolenia praktycznego do dziennika lekcyjnego.

FOTOTECHNIK -   pobierz

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG

GASTRONOMICZNYCH  -   pobierz

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH - pobierz

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY - pobierz

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ - pobierz


PROTOKÓŁ OCEN - pobierz

   
   
© Zespół Szkół nr 5 w Sanoku