Murarz- tynkarz 711204

Nauka trwa 3 lata.

   Absolwent uzyskuje kwalifikacje:

   1. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

O zawodzie murarz-tynkarz

    Celem kształcenia w zawodzie murarz-tynkarz jest przygotowanie ucznia do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • wykonywanie zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
  • wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych;
  • wykonywanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
  • wykonywanie remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych;
  • wykonywanie napraw i konserwacji tynków wewnętrznych i zewnętrznych.

Przygotowanie zawodowe absolwenta pozwala na zatrudnienie go:

  • na stanowiskach murarsko-tynkarskich w firmach budowlanych;
  • w rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych;

Przygotowanie praktyczne uczniowie zdobywają podczas zajęć organizowanych przez szkołę.

  Cykl kształcenia zawodowego zakończony jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz uzyskaniem tytułu robotnika wykwalifikowanego w zawodzie murarz-tynkarz.

BD.14. Kwalifikacja1 - Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec drugiego semestru klasy trzeciej.

   
   
© Zespół Szkół nr 5 w Sanoku