images

 

  • SPRZEDAWCA - CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

(WYMAGANIA, MOŻLIWOSĆI ZATRUDNIENIA, ZAROBKI)

 

                       CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Sprzedawca, to osoba zajmująca się bezpośrednią i pośrednią obsługą klientów
w handlu. Sprzedawcy to pracownicy zatrudnieni w sklepach, hurtowniach i supermarketach, osoby realizujące czynności kupna i sprzedaży w imieniu firmy lub przedsiębiorstwa. Sprzedaż pośrednia to taka, w której sprzedawca nie bierze osobiście udziału – na przykład w sklepach samoobsługowych. W zależności od miejsca zatrudnienia sprzedawca może zajmować się także przyjmowaniem towarów od dostawców, przygotowywaniem ich do sprzedaży, bezpośrednim promowaniu produktów, przyjmowaniu należnej zapłaty i księgowaniem jej za pośrednictwem kasy fiskalnej. Sprzedawca samodzielny przyjmuje także reklamacje i skargi klientów, jeśli jest jednocześnie właścicielem działalności lub posiada do tego upoważnienie, może negocjować warunki prowadzonych transakcji.
                  

WYMAGANIA

WARUNKI PRACY

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA I ZAROBKI                    

              

    Źródło: www.praca.pl

 

  •         FILM PREZENTUJACY ZAWÓD SPRZEDAWCY - MATERIAŁY ORE - kształcenie zawodowe

   

  

  •         AKTUALNOŚCI MATERIAŁY DO POBRANIA

    przykładowy egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - cz. teoretyczna

    klucz odpowiedzi - cz. teoretyczna

    przykładowy egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - cz. praktyczna

 

  •        INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW I UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

    ZS5 Sanok - kształcenie w zawodzie Sprzedawcy

   
   
© Zespół Szkół nr 5 w Sanoku