PRAKTYKI W IRLANDII !
 
Dotyczy klas trzecich technikum: w roku szk. 2020/21
Wzorem lat ubiegłych organizujemy wyjazdy na praktyki zawodowe do Irlandii w ramach programu Erasmus +. W tym roku realizujemy projekt pod nazwą  „ Staże zawodowe w Irlandii - wzmocnienie kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku”  o numerze  2020-1-PL01-KA102-080537
 Zachęcam wszystkich do udziału w projekcie. Koszty podróży, pobytu w Irlandii, wyżywienia, ubezpieczenia  w całości pokryte są ze środków unijnych.
Jest to świetna okazja, by poznać inną kulturę, przeżyć przygodę i nabyć nowe umiejętności.
Aby wziąć udział w projekcie należy złożyć wypełniony formularz ( w załączeniu) – odpowiednio dla uczniów  pełnoletnich LUB  niepełnoletnich .
Następnie odbędzie się proces rekrutacji zgodnie z regulaminem, który jest w załączniku ( proszę koniecznie się z nim zapoznać) . Lista osób przyjętych do projektu zostanie ogłoszona po zakończeniu rekrutacji. Liczba miejsc ograniczona!
Poniżej liczba miejsc :
 
I grupa:
technik żywienia i usług gastronomicznych  – 6 osób
technik fotografii i multimediów -10 osób
 
II grupa :
Technik budownictwa – 4 osoby
Technik geodeta – 2 osoby
Technik usług fryzjerskich – 9 osób
Technik obsługi turystycznej – 1 osoba
 
UWAGA: Każdy uczeń/ uczennica może wziąć udział w projekcie tylko jeden raz. 
 

Formularz zgloszeniowy uczeń NIEPEŁNOLETNI Erasmus 2021

Formularz zgloszeniowy uczeń PEŁNOLETNI Erasmus 2021

Regulamin rekrutacji Erasmus 2021

 
   
   
© Zespół Szkół nr 5 w Sanoku