zawodowstwo

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

realizowanego w ramach Działania 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

którego Partnerem jest Powiat Sanocki- organ prowadzący szkołę - Zespół Szkół nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku

Okres realizacji od 1 stycznia 2013 r. do 31 października 2014 r.

Komisja rekrutacyjna ogłasza   w dniu 20 marca 2013 roku rozpoczęcie naboru do projektu Podkarpacie stawia na zawodowców

Projekt skierowany jest do uczennic i uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 i Technikum nr 5
w Zespole Szkół nr 5 w Sanoku.

Udział w projekcie jest bezpłatny, koszty związane z realizacją form wsparcia, współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu w Zespole Szkól nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku realizowane będą:

Zajęcia pozalekcyjne i/lub pozaszkolne ukierunkowane na rozwijanie kompetencji zawodowych zgodnie

z kierunkiem kształcenia zawodowego; w tym kursy specjalistyczne:

 1. Moja firma moim miejscem pracy - zajęcia z zakresu samozatrudnienia i funkcjonowania firmy na rynku skierowane do uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej - planowane jest 5 grup – 12 osób – 8 godzin zajęć
 2. Zajęcia dodatkowe z fryzjerstwa i kosmetologii przeznaczone dla uczennic i uczniów technikum, wyposażające uczniów w nowe umiejętności zawodowe takie jak stylizacja paznokci, podstawowe zabiegi kosmetyczne, wizaż – 21 grup po 7 osób – 15 godzin zajęć.
 3. Zajęcia dodatkowe z prowadzenia strategii reklamowej- wyposażające uczniów w nowe umiejętności zawodowe dotyczące strategii reklamowej – 1 grupa 10 osób – 10 godzin zajęć.
 4. 4.Zajęcia dodatkowe dla kierunku fototechnik – pozwalające uczestnikom zdobyć dodatkowe umiejętności typu fotografowanie w plenerze, obsługa imprez okolicznościowych – 3 grupy po 10 osób – 10 godzin zajęć.
 5. 5.Dodatkowe zajęcia dla kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych – zakres zajęć obejmuje dodatkowe umiejętności z cateringu, dekoracji stołów, baristiki , carvingu, kelnerstwa. Planowane jest 5 grup 10 – osobowych – 30 godzin zajęć.
 6. Zajęcia dodatkowe z funkcjonowania biura turystycznego - wyposażające uczniów w umiejętności kompleksowej obsługi klienta, organizacji imprez turystycznych, tworzenia kosztorysów imprez. Planowane są 2 grupy po 10 osób – 10 godzin zajęć.
 7. Warsztaty wyposażające uczniów w nowe umiejętności zawodowe przeznaczone dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcących się w zawodach: cukiernik i kucharz. Celem zajęć jest wyposażenie uczniów w nowe umiejętności zawodowe w zakresie cateringu, dekoracji stołów, balistyki, carvingu, kelnerstwa. Planowane są 4 grupy – 10 osób po 17 godzin.
 8. Warsztaty wyposażające uczniów w nowe umiejętności zawodowe przeznaczone dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcących się w zawodzie fryzjer. Celem zajęć jest nabycie przez uczestników umiejętności z zakresu kosmetologii i fryzjerstwa takie jak: stylizacja paznokci, podstawowe zabiegi kosmetyczne, wizaż. Planowanych jest 12 grup po 6 osób po 15 godzin.
 9. Kursy specjalistyczne związane z profilami mundurowymi - Celem zajęć jest wyposażenie uczestników w dodatkowe kwalifikacje potrzebne w pracy w służbach mundurowych takie jak: kurs spadochronowy, szybowcowy, płetwonurków. Wsparciem objęte zostaną 3 grupy po 5 osób.

Warsztaty wyposażające uczniów w nowe umiejętności zawodowe:

Konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym

Zajęcia skierowane do chętnych uczniów wszystkich klas technikum i zasadniczej szkoły zawodowej

Staże i praktyki w zakładach pracy

Zajęcia praktyczne mające na celu zastosowanie wiedzy nabywanej w szkole w autentycznym środowisku pracy.

Zaplanowane zostały staże dla 25 osób - 11 uczniów w zawodzie technik usług fryzjerskich, 4 uczniów

w zawodzie technik organizacji reklamy, 4 uczniów w zawodzie fototechnik, 6 uczniów w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

Zgłoszenia przyjmowane są w biurze projektu w Zespole Szkól nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku, ul. Jagiellońska 22.

Główne zasady rekrutacji :

Poziom motywacji – określony na podstawie wyników ankiety rekrutacyjnej

Uczeń konkretnego zawodu/ kierunku./klasy

Wyniki w nauce – średnia ocen z ostatniej klasy /przedmiotów zawodowych – preferowane wyższe wyniki

Ostateczny termin składania formularzy rekrutacyjnych - 22 maja 2013 r.

 

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach proszone są o zgłoszenie się do koordynatora projektu– p. Elżbiety Kokoszki lub do p. Katarzyny Michalak.

Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej szkoły i w biurze projektu w Zespole Szkól nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku, ul. Jagiellońska 22.

 

 

 

zawodowstwo 

 Komisja rekrutacyjna ogłasza   w dniu 2 września 2013 roku rekrutację uzupełniającą do projektu

Podkarpacie stawia na zawodowców

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

realizowanego w ramach Działania 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

którego Partnerem jest Powiat Sanocki- organ prowadzący szkołę - Zespół Szkół nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku

Okres realizacji od 1 stycznia 2013 r. do 31 października 2014 r.

Projekt skierowany jest do uczennic i uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 i Technikum nr 5
w Zespole Szkół nr 5 w Sanoku.

Udział w projekcie jest bezpłatny, koszty związane z realizacją form wsparcia, współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja dodatkowa obejmuje następujące zajęcia :

Konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym

Zajęcia skierowane do chętnych uczniów wszystkich klas technikum i zasadniczej szkoły zawodowej

Staże i praktyki w zakładach pracy

Zajęcia praktyczne mające na celu zastosowanie wiedzy nabywanej w szkole w autentycznym środowisku pracy.

Zajęcia pozalekcyjne i/lub pozaszkolne ukierunkowane na rozwijanie kompetencji zawodowych zgodnie

z kierunkiem kształcenia zawodowego; w tym kursy specjalistyczne:

 1. Moja firma moim miejscem pracy - zajęcia z zakresu samozatrudnienia i funkcjonowania firmy na rynku skierowane do uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej - planowane jest 5 grup – 12 osób – 8 godzin zajęć
 2. Zajęcia dodatkowe z fryzjerstwa i kosmetologii przeznaczone dla uczennic i uczniów technikum w zawodzie technik usług fryzjerskich , wyposażające uczniów w nowe umiejętności zawodowe takie jak stylizacja paznokci, podstawowe zabiegi kosmetyczne, wizaż – 21 grup po 7 osób – 15 godzin zajęć.
 3. Zajęcia dodatkowe z prowadzenia strategii reklamowej- wyposażające uczniów w nowe umiejętności zawodowe dotyczące strategii reklamowej – 1 grupa 9 osób – 10 godzin zajęć.
 4. 4.Zajęcia dodatkowe dla kierunku fototechnik – pozwalające uczestnikom zdobyć dodatkowe umiejętności typu fotografowanie w plenerze, obsługa imprez okolicznościowych – 3 grupy po 10 osób – 10 godzin zajęć.
 5. 5.Dodatkowe zajęcia dla kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych/ technik organizacji usług gastronomicznych – zakres zajęć obejmuje dodatkowe umiejętności z cateringu, dekoracji stołów, baristiki , carvingu, kelnerstwa. Planowane jest 5 grup 10 – osobowych – 30 godzin zajęć.
 6. Zajęcia dodatkowe z funkcjonowania biura turystycznego - wyposażające uczniów w umiejętności kompleksowej obsługi klienta, organizacji imprez turystycznych, tworzenia kosztorysów imprez. Planowane są 1 grupa po 10 osób – 10 godzin zajęć.
 7. Warsztaty wyposażające uczniów w nowe umiejętności zawodowe przeznaczone dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcących się w zawodach: cukiernik i kucharz. Celem zajęć jest wyposażenie uczniów w nowe umiejętności zawodowe w zakresie cateringu, dekoracji stołów, balistyki, carvingu, kelnerstwa. Planowane są 4 grupy – 10 osób po 17 godzin.
 8. Warsztaty wyposażające uczniów w nowe umiejętności zawodowe przeznaczone dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcących się w zawodzie fryzjer. Celem zajęć jest nabycie przez uczestników umiejętności z zakresu kosmetologii i fryzjerstwa takie jak: stylizacja paznokci, podstawowe zabiegi kosmetyczne, wizaż. Planowanych jest 12 grup po 6 osób po 15 godzin.
 9. Kursy specjalistyczne związane z profilami mundurowymi - Celem zajęć jest wyposażenie uczestników w dodatkowe kwalifikacje potrzebne w pracy w służbach mundurowych takie jak: kurs spadochronowy, szybowcowy, płetwonurków. Wsparciem objęte zostaną 3 grupy po 5 osób.

Warsztaty wyposażające uczniów w nowe umiejętności zawodowe:

Główne zasady rekrutacji :

Poziom motywacji – określony na podstawie wyników ankiety rekrutacyjnej

Uczeń konkretnego zawodu/ kierunku./klasy

Wyniki w nauce – średnia ocen z ostatniej klasy /przedmiotów zawodowych – preferowane wyższe wyniki

Terminy składania formularzy rekrutacyjnych:

 • dla kandydatów na praktyki realizowane w roku 2013 - do 16 września 2013 roku
 • dla kandydatów na praktyki i staże realizowane w roku 2014 - do 20 grudnia 2013 roku
 • dla kandydatów chcących uczestniczyć w konsultacjach z doradztwa zawodowego do 27 dnia miesiąca poprzedzającego realizację konsultacji
 • dla kandydatów na zajęcia Moja firma moim miejscem pracy oraz pozostałe warsztaty wyposażające uczniów w nowe umiejętności zawodowe do 18 stycznia 2014 roku

W wypadku nie dokonania pełnego naboru rekrutacja do projektu zostanie przedłużona.

Zgłoszenia przyjmowane są w biurze projektu w Zespole Szkól nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku, ul. Jagiellońska 22.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach proszone są o zgłoszenie się do asystenta projektu– p. Katarzyny Michalak lub p. Grażyny Węgrzyńskiej

   
   
© Zespół Szkół nr 5 w Sanoku