SZKOLNE KOŁO LIGI OCHRONY PRZYRODY

OPIEKUN:mgr Irena Broda

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody działające przy Zespole Szkół Nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku liczy obecnie 46 członków.

PODSTAWOWYM ZADANIEM LIGI OCHRONY PRZYRODY JEST OCHRONA PRZYRODY I ZABIEGANIE O WŁAŚCIWE KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO.

lpo2

Formy pracy Szkolnego Koła LOP:

 • Organizowanie zebrań szkolnych Koła LOP poświęconych problemom ochrony środowiska, pochodom i uroczystościom ochroniarskim.
 • Prowadzenie kroniki Szkolnego Koła LOP.
 • Propagowanie i udział w konkursach ekologicznych.
 • Roztaczanie opieki nad zielenią przyszkolną.
 • Uczestniczenie w pracach społecznych.
 • lpo1

  Organizowanie opieki nad zwierzętami poprzez zimowe dokarmianie, zawieszanie karmników i skrzynek lęgowych.
 • Organizowanie wycieczek przyrodniczych, których celem jest rozbudznie zainteresowań problematyką ochrony przyrody i kształtowania środowiska oraz wpojenie nawyku poszanowania ojczystej przyrody.
 • Przygotowanie "wieczorku" filmów przyrodniczych.
 • Spotkania z działaczami ochrony środowiska.
 • Popularyzowanie zasad ochrony przyrody i właściwego gospodarowania zasobami.
 • Uczestnictwo w Olimpiadach Wiedzy Ekologicznej.
 • Organizowanie wystaw ekologicznych.

 

" lop3ILE DRZEW POSADZISZ ZA ŻYCIA,
TYLE POZOSTAWISZ NA ZIEMI
TRWAŁYCH POMNIKÓW PRZYRODY"

   
   
© Zespół Szkół nr 5 w Sanoku