Szkolne Koło Geograficzno - Turystyczne

 

Celem koła jest poszerzanie wiedzy zdobytej w czasie zajęć szkolnych, zainteresowanie uczniów własnym regionem, jego walorami przyrodniczyo-geograficznymi i innymi atrakcjami turystycznymi. Szkolne koło organizuje wycieczki krajoznawcze, konkursy geograficzno-turystczne, prowadzi gazetkę szkolną "Geo-Wiadomości", Spotkania z ciekawymi ludźmi, przygotowuje uczniów do matury. W ramach koła realizowane są również projekty w ramach programu objętego rządowym programem wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 i 2007 roku "Aktywacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych"

A oto niektóre z nich:
- Konkurs Geograficzno-Turystyczny "Bornholm 2006" [I-VI 2006]
- Projekt "Walory krajobrazowe i kulturowe mojego regionu" [IX-XII 2006}
- Wycieczka Krajoznawcza w Bieszczady [X 2006]
- Wycieczka w Góry Słonne [XI 2006]
- Spotkanie z podróżnikiem Ryszardem Stabachem: temat "INDIE" [I 2007]
- Wycieczka "Śladami Ignacego Łukaszewicza"
- Konkurs Geograficzny "Szkolny podróżnik roku 2007" [I-V 2007]
- Wycieczka do Krakowa [VI 2007]
- Projekt "Mapa jako źródło informacji geograficznej" [IX-XII 2007]
- Wycieczki do Łańcuta oraz Bóbrki i Krosna w ramach projektu „Szanse kulturowe i społeczne uczniów niepełnosprawnych w codziennym życiu szkoły” [ 2008 ]
- Projekt: „Szkoła” Turystyki pieszej, rowerowej, górskiej [ IX –XII 2009 ]
- Projekt : Poznaj patrona naszej szkoły, czyli „Łukasiewiczówka” to dobry wybór na przyszłość [ II-VI 2010 ]
- Projekt: „ Poznaj patrona naszej szkoły, czyli od Łukasiewicza do multimedialnej pracowni historyczno- geograficznej [ IV 2010- I 2011 ]

Opiekun mgr Tomasz Gawlewicz

   
   
© Zespół Szkół nr 5 w Sanoku