Technik budownictwa 311204

Nauka trwa 4 lata.

   Absolwent uzyskuje kwalifikacje:

BD.29. Kwalifikacja 1-Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych.

BD. 30.Kwalifikacja 2 -Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

CZYM SIĘ KIEROWAĆ OBIERAJĄC PROFIL KSZTAŁCENIA PO GIMNAZJUM?

Młody człowiek kończący gimnazjum staje przed trudnym wyborem szkoły średniej. Na ogół idzie tam gdzie jego koledzy, nie zastanawiając się specjalnie jakie perspektywy ma w przyszłości po ukończeniu konkretnej szkoły. Często też na wybór kierunku kształcenia mają rodzice, lub zainteresowania ucznia.

Moim zdaniem podstawowym kryterium wyboru szkoły powinna być możliwość zatrudnienia po jej ukończeniu. Wśród kilku zawodów dających gwarancję zatrudnienia jesttechnik budownictwa.! Ludzie muszą gdzieś mieszkać!  Natomiast zainteresowania hobbystyczne można realizować prywatnie za zarobione pieniądze na rynku budowlanym

Szkoła kształci w zawodzietechnik budownictwajuż 30 rok! Mamy więc już dosyć bogate tradycje. Nasi absolwenci prowadzą własne firmy budowlane, pracują w biurach projektowych oraz prowadzą nadzory budowlane. Nasi uczniowie czterokrotnie zakwalifikowali się do etapu centralnego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, zaś w 2009 roku Darek Niemczyk zajął bardzo wysokie, 10 miejsce w Polsce!

NASZE ATUTY

- doświadczona kadra pedagogiczna (w większości nauczyciele dyplomowani!),

- 4 pracownie komputerowe,

- bardzo dobrze wyposażone klasopracownie zawodowe i ogólne,

- liczne koła zainteresowań,

- internat przyszkolny ze stołówką,

- zaplecze sportowe (2 sale gimnastyczne, korty tenisowe, boisko wielofunkcyjne

  o  sztucznej nawierzchni, możliwość korzystania z Orlika i z basenu),

- nowoczesny monitoring szkoły (kamery),

BARDZO DOBRA ATMOSFERA!

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania robót konstrukcyjno-budowlanych;

2) koordynowania prac związanych z wykonywaniem określonych robót budowlanych;

3) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;

4) organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego;

5) organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej;

6) sporządzania kosztorysów na roboty budowlane

BD.29. Kwalifikacja 1-Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych.

BD. 30.Kwalifikacja 2 -Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec drugiego semestru klasy trzeciej.

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (K2) odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa otrzymasz po potwierdzeniu kwalifikacji BD.29. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych i BD.30. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego .

   
   
© Zespół Szkół nr 5 w Sanoku