BEZPIECZNA SZKOŁA---PRZYJAŹNI NAUCZYCIELE---DOBRY ZAWÓD 

 

Informujemy, że nasz konkurs "Miejsce na mapie" został zawieszony.


Następne decyzje podjęte zostaną po powrocie młodzieży do szkół.

 

 

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych


"Miejsce na mapie"- 2020 

REGULAMIN                       TERMINARZ                           NAGRODY

 

plakat 2020

 

 

Oferta dla absolwentów  szkół podstawowych. 

Technik geodeta to atrakcyjny, rozwojowy zawód o dużych możliwościach na rynku pracy. Ogólnie związany jest z pracami pomiarowymi w terenie i późniejszym ich opracowaniem. Oczywiście zarówno prace terenowe, jak i obliczeniowe  wspomagane są nowoczesnymi systemami pomiarowymi oraz technologią komputerową.

Informacje dodatkowe – jest to zawód dla osób lubiących/akceptujących pracę zarówno w terenie, jak i przy komputerze.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • BUD.18- Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów,
 • BUD.19 – Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

Sylwetka absolwenta.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik geodeta będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • dokonywania pomiarów geodezyjnych,
 • prac związanych z geodezyjną obsługą budownictwa,
 • prowadzenia dokumentacji technicznej wykonanych prac,
 • opracowywania map,
 • wykonywania prac operatora urządzeń komputerowych,
 • stosowania obowiązujących przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego,
 • prowadzenia ewidencji gruntów i budynków,
 • wykonania rozgraniczeń, podziałów.

Technik geodeta znajdzie zatrudnienie:

 • w firmach geodezyjnych, budowlanych czy inżynieryjnych,
 • w firmach drogowych budujących i utrzymujących drogi i obiekty mostowe,
 • w organach administracji państwowej i samorządowej (urzędy gmin, miast),
 • prowadząc samodzielną działalność usługową,
 • w biurach projektowych,
 • w instytucjach związanych z działalnością kartograficzną.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła dysponuje warunkami umożliwiającym kształcenie zgodne z wymaganiami współczesnego rynku pracy. Nowoczesne zestawy pomiarowe, tachimetry elektroniczne, niwelatory  pozwalają na zdobywanie   odpowiedniej wiedzy i umiejętności.  Ponieważ zawód współczesnego geodety opiera się na technikach komputerowych, szczególny nacisk w kształceniu zawodowym jest kładziony na edukację informatyczną. Szkoła posiada nowoczesną pracownię geomatyki, gdzie przy opracowaniu materiałów pomiarowych wykorzystuje się  profesjonalne, licencjonowane oprogramowanie geodezyjne: WinKalk, Mikromapa. Zajęcia w  ramach przedmiotów zawodowych prowadzone są przez nauczycieli posiadających bogatą praktykę i doświadczenia w zakresie prac terenowych, jak i geodezyjnych opracowań komputerowych.

 

 -zobacz ulotkę o geodezji

Szczegóły na temat geodezji w Szkole-   kliknij 

 polub geodetów na FB- geodezja jest ok :)

 logo tg
 

 

Konkurs "Miejsce na mapie"- 2019

WYNIKI                                             ZDJĘCIA

 

 

   
   
© Zespół Szkół nr 5 w Sanoku