BEZPIECZNA SZKOŁA---PRZYJAŹNI NAUCZYCIELE---DOBRY ZAWÓD 

 

Informujemy, że nasz konkurs "Miejsce na mapie" został zawieszony.


Następne decyzje podjęte zostaną po powrocie młodzieży do szkół.

 

   

Oferta dla absolwentów  szkół podstawowych. 

tech geod

 zobacz ulotkę zawodu

 SYSTEM KSZTAŁCENIA:

 • nauka dla absolwentów szkoły podstawowej trwa 5 lat i kończy się maturą,
 • w trakcie nauki odbywają się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie,
 • przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, język angielski,
 • zawód dla osób lubiących/akceptujących pracę zarówno w terenie, jak i przy komputerze.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

 • BUD.18- Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów,
 • BUD.19 – Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

NABYTE UMIEJĘTNOŚCI:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik geodeta będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • dokonywania pomiarów geodezyjnych,
 • prac związanych z geodezyjną obsługą budownictwa,
 • prowadzenia dokumentacji technicznej wykonanych prac,
 • opracowywania map,
 • wykonywania prac operatora urządzeń komputerowych,
 • prowadzenia ewidencji gruntów i budynków,
 • wykonania rozgraniczeń, podziałów.

 PERSPEKTYWY ABSOLWENTA SZKOŁY:

 • kontynuacja nauki na uczelniach wyższych lub szkołach policealnych,
 • praca w firmach geodezyjnych, budowlanych,
 • praca w firmach inżynieryjnych np. drogowych budujących i utrzymujących drogi i obiekty mostowe,
 • zatrudnienie w organach administracji państwowej i samorządowej (urzędy gmin, miast),
 • prowadzenie samodzielnej działalności usługowej,

 

Pooglądaj zdjęcia geodetów- w szkole jest fajnie :) 

 winieta TG S1

 -zobacz ulotkę o geodezji

 polub geodetów na FB- geodezja jest ok :)

 logo tg
 

 

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych


"Miejsce na mapie"- 2020 

REGULAMIN                       TERMINARZ                           NAGRODY

 

 

plakat 2020

 

 

  

Konkurs "Miejsce na mapie"- 2019

WYNIKI                                             ZDJĘCIA

 

 

   
   
© Zespół Szkół nr 5 w Sanoku