• z1.jpg
  • z2.jpg
  • z3.jpg
  • z4.jpg
   

Zespół Szkół nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku kształci młodzież na poziomie technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. W obrębie Zespołu funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Nauka odbywa się w formie stacjonarnej i zaocznej dla absolwentów ZSZ.

            Od 1 września 2015r. siedzibą Zespołu Szkół nr 5 będzie budynek obecnego Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Sadowej 21. W związku z przeniesieniem szkoły pod nowym adresem powstały nowoczesne pracownie do kształcenia w zawodach technik usług fryzjerskich z innowacją kosmetologia, fototechnik oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

            W ramach klas wielozawodowych w zasadniczej szkole zawodowej uczeń może kształcić się w dowolnie wybranym zawodzie. Ponadto w nowej siedzibie znajduje się internat, stołówka, korty tenisowe, boiska wielofunkcyjne oraz pełnowymiarowa sala gimnastyczna.

ZS nr 5 w Sanoku
TWÓJ WYBÓR – TWOJA PRZYSZŁOŚĆ

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PROWADZIMY NABÓR DO:

4 –letniego technikum w zawodzie:

  • technik usług fryzjerskich,
  • technik żywienia i usług gastronomicznych,
  • fototechnik,

3- letniej zasadniczej szkoły zawodowej

  • w dowolnym, wybranym zawodzie
  • płatna praktyczna nauka zawodu u prywatnych pracodawców

JEŚLI WYBIERZESZ ZAWÓD:

- Fryzjer
- Sprzedawca
- Mechanik pojazdów samochodowych
- Lub inny!!!
TO WYBIERZ W SYSTEMIE NABORU ELEKTRONICZNEGO KLASA WIELOZAWODOWA

2 – letniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych po zsz

  • w formie stacjonarnej i zaocznej
  • nauka jest bezpłatna

Od 1 września br. nasz nowy adres /siedziba: ul. SADOWA 21, SANOK

Dokumenty składa się w sekretariacie szkoły ul. Jagiellońska 22

 


 

   
   
© Zespół Szkół nr 5 w Sanoku