• z1.jpg
  • z2.jpg
  • z3.jpg
  • z4.jpg
   

Telefony kontaktowe:

 

  • V-ce dyrektor ds. internatu i stołówki - 134632383

     

  • Wychowawcy internatu- 134632384

 


ZMIANY  W SPOSOBIE PŁATNOŚCI ZA WYŻYWIENIE OD 1 STYCZNIA 2017r.

ny

 

Z dniem 1 stycznia 2017 r. w Zespole Szkół Nr 5 zostaje zlikwidowana kasa- będzie obowiązywać obrót bezgotówkowy.

 

W związku z tym odpłatność za wyżywienie będzie możliwa tylko na konto szkoły w Podkarpackim Banku Spółdzielczym (nr konta bez zmian) do 10 każdego miesiąca.

 

02 8642 0002 2001 0073 3588 0001

 

Podkarpacki Bank Spółdzielczy (bez prowizji)

 

Nazwa: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 UL. SADOWA 21    38-500 SANOK

 

tytułem: wyżywienie w internacie, imię i nazwisko wychowanka, miesiąc np. Jan Kowalski 10/2016

 

 Z dniem 1 stycznia 2017r. zostaje zlikwidowane konto do wpłat za internat !!!

Wpłata za internat (30 zł) będzie dokonywana gotówkowo w biurze stołówki u P. M. Niemczyk na początku każdego miesiąca.


Opłaty

Kwota miesięcznej odpłatności  za Internat jest sumą dwóch opłat cząstkowych: za zakwaterowanie oraz za wyżywienie.

W roku szkolnym 2016/2017 opłata miesięczna za zakwaterowanie wynosi 30 zł, natomiast opłata za wyżywienie jest iloczynem liczby dni w miesiącu pomnożonej przez stawkę dzienną (12 zł).

Odbiór kart żywieniowych w biurze internatu na parterze.


Rozkład dnia

600-630 Pobudka
630 – 730 Śniadanie
700 - 800 Wyjście na zajęcia szkolne
800 - 1400 Zajęcia szkolne
1300 – 1530 Obiad 
1530 - 1700 Czas wolny
1700 - 1900 Nauka własna
1900 - 2000 Kolacja
1930 - 2130 Czas wolny zorganizowany
2130 - 2230 Toaleta wieczorna
2200 – 600 Cisza nocna

 

 

 

   
   
© Zespół Szkół nr 5 w Sanoku