Zespół Szkół nr 5 w Sanoku im. Ignacego Łukasiewicza

HISTORIA SZKOŁY

Historia Zespołu Szkół nr 5 sięga dnia 21 lipca 1970 roku, kiedy to decyzją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie z Zasadniczej Szkoły Zawodowej Międzyzakładowej wyodrębniona została Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca. Nowo powstała szkoła zajęła budynek przy ówczesnej ulicy Świerczewskiego, (obecnie Jagiellońska). Jako samodzielna placówka funkcjonuje od 1 września 1970 roku. W grudniu 1993 roku  otrzymaliśmy imię wynalazcy
i pioniera polskiego przemysłu naftowego - IGNACEGO ŁUKASIEWICZA. Patronacką opieką objął nas Sanocki Zakład Górnictwa Nafty i Gazu, który jest także fundatorem sztandaru i pamiątkowej tablicy.

Szczególnie dynamiczny rozwój placówki  trwa od 1990 roku. Otwierane są systematycznie nowe kierunki kształcenia związane z potrzebami regionalnego rynku pracy. Na bieżąco modernizowana jest również baza szkoły. Grono pedagogiczne tworzyli i tworzą nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych przekazujący wiedzę teoretyczną i praktyczną, odznaczający się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi sumiennością
i obowiązkowością. W przeszłości, jak i obecnie nauczyciele dbali o rozwój nie tylko talentów ale i osobowości uczniów. Ścisłe związane  z   procesem dydaktyczno – wychowawczym innowacje nigdy nie były obce ani dyrekcji, ani nauczycielom. Szkoła uczestniczy i jest realizatorem wielu różnorodnych projektów zarówno regionalnych jak i unijnym: Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Sanockim, Kapitał Ludzki,
Z Fundacji PGNiG, Podkarpacie stawia na zawodowców, Leonardo, Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej.

Rok 2015/2016 przyniósł istotne zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu szkoły.
W grudniu 2016 decyzją podkarpackiego Kuratora Oświaty ZS5 został przeniesiony do budynku ZS4 przy ulicy Sadowej.  Rok później obie placówki funkcjonowały już oficjalnie jako Zespół Szkol Nr 5 jednakże ze znacznie bogatszą ofertą edukacyjną bo poszerzoną o nowe kierunki kształcenia m. in technik budownictwa i technik geodeta i powiększoną baza dydaktyczną. Obecnie w skład Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku wchodzą następujące szkoły:

 1. Technikum nr 5, które kształci uczniów w zawodach o specjalnościach:
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik usług fryzjerskich
 • technik obsługi turystycznej
 • technik fotografii i multimediów
 • technik budownictwa
 • technik geodeta
 • murarz-tynkarz
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • wielozawodowa w każdym wybranym zawodzie – sprzedawca, fryzjer, cukiernik, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych
 1. Szkoła branżowa I stopnia (Zasadnicza Szkoła Zawodowa) kształci w zawodzie –
 1. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych

Aktualnie szkoła wyposażona jest  w nowoczesne pomoce dydaktyczne, klasopracownie, pracownie do praktycznej nauki zawodu oraz komputerowe – pracownie geodezyjną, pracownie fryzjerską, posiada świetnie zorganizowane zaplecze sportowe (korty tenisowe, siłownię) bibliotekę z czytelnią i bezpłatną kafejką internetową.

 Szkoła kultywuje wypracowane przez siebie tradycje – co roku uroczyście obchodzimy Dzień Edukacji, rocznicę odzyskania niepodległości, święto uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, europejski dzień języków. Stałe miejsce w grafiku szkolnych uroczystości mają też spotkanie opłatkowe, giełda zawodów ślubowanie klas pierwszych, pożegnanie klas maturalnych i bale studniówkowe. Jest niezwykle zaangażowana w życie lokalnej społeczności świadczy o tym miedzy innymi współorganizacja koncertów charytatywnych, różnorodne kiermasze i inne inicjatywy podejmowane przez nauczycieli szkoły.

            W okresie swego istnienia szkoła uformowała w swojej pracy dydaktycznej
i wychowawczej określony charakter działalności. W tym miejscu podkreślić trzeba zasługi, wysiłek i ogrom pracy włożony przez dyrekcję szkoły i całe grono pedagogiczne.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.