zawodowstwo

Projekt pt.
Podkarpacie stawia na zawodowców

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

realizowany w ramach Działania 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

którego Partnerem jest Powiat Sanocki- organ prowadzący szkołę - Zespół Szkół nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku

Okres realizacji od 1 stycznia 2013 r. do 31 października 2014 r.

Projekt skierowany jest do uczennic i uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 i Technikum nr 5
w Zespole Szkół nr 5 w Sanoku.

Udział w projekcie jest bezpłatny, koszty związane z realizacją form wsparcia, współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu w Zespole Szkól nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku realizowane będą:

Zajęcia pozalekcyjne i/lub pozaszkolne ukierunkowane na rozwijanie kompetencji zawodowych zgodnie

z kierunkiem kształcenia zawodowego; w tym kursy specjalistyczne:

 

  1. Moja firma moim miejscem pracy - zajęcia z zakresu samozatrudnienia i funkcjonowania firmy na rynku skierowane do uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej - planowane jest 5 grup – 12 osób – 8 godzin zajęć

Warsztaty wyposażające uczniów w nowe umiejętności zawodowe:

 

  1. Zajęcia dodatkowe z fryzjerstwa i kosmetologii przeznaczone dla uczennic i uczniów technikum, wyposażające uczniów w nowe umiejętności zawodowe takie jak stylizacja paznokci, podstawowe zabiegi kosmetyczne, wizaż – 21 grup po 7 osób – 15 godzin zajęć.
  2. Zajęcia dodatkowe z prowadzenia strategii reklamowej- wyposażające uczniów w nowe umiejętności zawodowe dotyczące strategii reklamowej – 1 grupa 10 osób – 10 godzin zajęć.
  3.  Zajęcia dodatkowe dla kierunku fototechnik – pozwalające uczestnikom zdobyć dodatkowe umiejętności typu fotografowanie w plenerze, obsługa imprez okolicznościowych – 3 grupy po 10 osób – 10 godzin zajęć.
  4.  Dodatkowe zajęcia dla kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych – zakres zajęć obejmuje dodatkowe umiejętności z cateringu, dekoracji stołów, baristiki , carvingu, kelnerstwa. Planowane jest 5 grup 10 – osobowych – 30 godzin zajęć.
  5. Zajęcia dodatkowe z funkcjonowania biura turystycznego - wyposażające uczniów w umiejętności kompleksowej obsługi klienta, organizacji imprez turystycznych, tworzenia kosztorysów imprez. Planowane są 2 grupy po 10 osób – 10 godzin zajęć.
  6. Warsztaty wyposażające uczniów w nowe umiejętności zawodowe przeznaczone dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcących się w zawodach: cukiernik i kucharz. Celem zajęć jest wyposażenie uczniów w nowe umiejętności zawodowe w zakresie cateringu, dekoracji stołów, balistyki, carvingu, kelnerstwa. Planowane są 4 grupy – 10 osób po 17 godzin.
  7. Warsztaty wyposażające uczniów w nowe umiejętności zawodowe przeznaczone dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcących się w zawodzie fryzjer. Celem zajęć jest nabycie przez uczestników umiejętności z zakresu kosmetologii i fryzjerstwa takie jak: stylizacja paznokci, podstawowe zabiegi kosmetyczne, wizaż. Planowanych jest 12 grup po 6 osób po 15 godzin.
  8. Kursy specjalistyczne związane z profilami mundurowymi - Celem zajęć jest wyposażenie uczestników w dodatkowe kwalifikacje potrzebne w pracy w służbach mundurowych takie jak: kurs spadochronowy, szybowcowy, płetwonurków. Wsparciem objęte zostaną 3 grupy po 5 osób.

 

Konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym

Zajęcia skierowane do chętnych uczniów wszystkich klas technikum i zasadniczej szkoły zawodowej

Staże i praktyki w zakładach pracy

Zajęcia praktyczne mające na celu zastosowanie wiedzy nabywanej w szkole w autentycznym środowisku pracy.

Zaplanowane zostały staże dla 25 osób - 11 uczniów w zawodzie technik usług fryzjerskich, 4 uczniów

w zawodzie technik organizacji reklamy, 4 uczniów w zawodzie fototechnik, 6 uczniów w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

Zgłoszenia przyjmowane są w biurze projektu w Zespole Szkól nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku, ul. Jagiellońska 22.

Główne zasady rekrutacji :

Poziom motywacji – określony na podstawie wyników ankiety rekrutacyjnej

Uczeń konkretnego zawodu/ kierunku./klasy

Wyniki w nauce – średnia ocen z ostatniej klasy /przedmiotów zawodowych – preferowane wyższe wyniki

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach proszone są o zgłoszenie się do asystenta szkolnego - p. Katarzyny Michalak.

Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami znajduje się poniżej.

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.