Szkoła branżowa I stopnia

Mechanik pojazdów samochodowych

Po ukończeniu nauki absolwent może przystąpić do egzaminu czeladniczego i uzyskać tytułu czeladnika lub przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskać dyplom je potwierdzający .
Ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej pozwala podjąć naukę
w technikum uzupełniającym lub liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.
Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych oraz nauka zawodu u pracodawcy.
Mechanik pojazdów samochodowych wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze samochodów osobowych i zespołów samochodowych; kontroluje ich stan techniczny oraz reguluje i sprawdza działanie pojazdu jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych na specjalizowanych stanowiskach obsługowo-naprawczych, z użyciem narzędzi ślusarskich i monterskich. Mechanicy pojazdów samochodowych znajdują zatrudnienie w wyspecjalizowanych usługowych warsztatach samochodowych, w zakładach diagnostycznych i naprawczych oraz w stacjach obsługowo-naprawczych. Mogą również otworzyć własny warsztat.
Nauka zawodu młodocianych jest organizowana przez pracodawcę, który zawarł z uczniem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu przysługują im uprawnienia pracownicze takie jak:

Wynagrodzenia za pracę,   opłacane składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wliczania okresu zatrudnienia do stażu pracy, zasiłek chorobowy na zwolnienia lekarskie, prawo do urlopu wypoczynkowego.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.