Szkoła branżowa I stopnia

ZAWÓD CUKIERNIK

Praca cukiernika polega przede wszystkim na produkcji wszelkiego rodzaju ciast, ciastek, tortów, deserów, cukierków, pieczywa cukierniczego, lodów i elementów dekoracyjnych, które poza walorami smakowymi powinny również posiadać walory wizualne. Umiejętności te nabywają podczas zajęć praktycznych odbywających się dwa razy w tygodniu
w ciastkarniach - cukierniach oraz zajęć teoretycznych, na które uczęszczają w szkole. Zwieńczeniem procesu kształcenia jest egzamin czeladniczy.
Na zajęciach w szkole przez 3 lata uczniowie zdobywają wiedzę przedmiotów ogólnokształcących, jak też są kształceni w zakresie teoretycznym z przedmiotów zawodowych w trzech blokach tematycznych: technicznym, ekonomicznym i produkcji cukierniczej. Przez cały okres nauki zdobywają doświadczenie w wybranych ciastkarniach - cukierniach rzemieślniczych.
Po zakończeniu nauki w szkole uczniowie mogą kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych kończącym się egzaminem dojrzałości.

Absolwent Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie cukiernik posiada umiejętności:
•    wytwarza wyroby cukiernicze (ciasta, torty, wyroby czekoladowe, lody, cukierki, pieczywo cukiernicze, chałwa, sezamki),
•    projektuje i wykonuje dekoracje wyrobów cukierniczych,
•    obsługuje maszyny stosowane w produkcji wyrobów cukierniczych. 

CO PO SZKOLE?
Absolwenci szkoły po uzyskaniu tytułu cukiernika mogą być zatrudnieni w:

· ciastkarniach,

· cukierniach,

· zakładach przemysłu cukierniczego,

· zakładach gastronomicznych oraz innych zakładach wytwarzających artykuły cukiernicze. 

· może także podejmować działalność gospodarczą na własny rachunek

 Nauka zawodu młodocianych jest organizowana przez pracodawcę, który zawarł z uczniem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu młodociani pracownicy objęci są przepisami kodeksu pracy, przysługują im uprawnienia takie jak:

  • Wynagrodzenia za pracę,   opłacane składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wliczania okresu zatrudnienia do stażu pracy, zasiłek chorobowy na zwolnienia lekarskie, prawo do urlopu wypoczynkowego.
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.