ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

KLASA WIELOZAWODOWA

Klasa wielozawodowa — w każdym wybranym zawodzie !

Do klasy wielozawodowej może uczęszczać uczeń w wybranym przez siebie zawodzie; np. blacharz, blacharz samochodowy, cieśla, stolarz, elektromechanik, cukiernik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, fotograf, kowal, krawiec, kucharz, lakiernik, piekarz, ślusarz,
i każdy inny wybrany zawód przez ucznia.

Kształcenie teoretyczne zawodowe odbywa się w formie kursów w Ośrodkach Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących uczniowie zdobywają w naszej szkole.

Nauka zawodu młodocianych jest organizowana przez pracodawcę, który zawarł z uczniem umowę o pracę . Z tego tytułu przysługują im uprawnienia pracownicze takie jak:

  • Wynagrodzenia za pracę (w klasie pierwszej 4%- 145,84zł. drugiej 5%- 182,30zł, trzeciej 6% - 218,77zł),
  • opłacane składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
  • wliczanie okresu zatrudnienia do stażu pracy,
  • zasiłek chorobowy na zwolnienia lekarskie,
  • prawo do urlopu wypoczynkowego

Jesteśmy jedyną szkołą w naszym regionie gdzie uczniowie są pracownikami młodocianymi – mają wynagrodzenie oraz największą szansę zatrudnienie na rynku pracy.

Uczniowie który zdobyli wiedzę i umiejętności zawodowe, oraz zdali egzamin czeladniczy mogą być zatrudnieni przez pracodawcę.

Po ukończeniu szkoły zawodowej każdy absolwent może kontynuować podnoszenie swoich kwalifikacji w bezpłatnym liceum ogólnokształcącym., w formie zaocznej (co dwa tygodnie piątek – sobota ) lub w formie wieczorowej (trzy razy w tygodniu).

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.