Projekty realizowane w naszej szkole w ramach programu objętego Rządowym programem wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych"
Termin realizacji: wrzesień - grudzień 2007 rok

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII ODZIEŻY
Zajęcia realizowane w ramach tego projektu mają na celu m.in.
ułatwić przyswojenie wiedzy,
uczyć twórczego myślenia i poprawnie konstruować formy,
rozwijać poczucie piękna i estetyki,
uczyć projektować nowe wzory odzieżowe,
zapoznać z zasadami doboru materiału odzieżowego do fasonu odzieży, doboru kolorystyki ubioru do trendów mody, pory roku, urody i wieku klienta, doboru fasonu do figury klienta.
Projekt realizowany jest przez mgr Marzenę Żuchowską

KUCHNIA  W  CZASIE  I  PRZESTRZENI
Projekt skierowany jest do uczniów klas II-IV technikum technologii żywności.
Zajęcia będą obejmowały część teoretyczną i praktyczną z następujących zagadnień:
wyposażenie pracowni gastronomicznej, podstawy technologii gastronomicznej, zmiany żywieniowe na przestrzeni dziejów Polski, kuchnia regionalna Polski, kuchnia państw ościennych, przygotowanie wybranej formy przyjęcia okolicznościowego, potraw typowych dla poszczególnych epok dziejowych Polski, potraw regionalnych, różnych potraw państw ościennych;
Projekt realizowany jest przez mgr inż. Sabinę Dziubę i mgr inż. Agnieszkę Urban

MAPA JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ
Głównym celem projektu będzie doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą topograficzną, turystyczną, konturową i innymi, czytanie map oraz przygotowanie ucznia do swobodnego poruszania się po przestrzeni geograficznej. Program jest skierowany do uczniów, którzy będą chcieli poszerzyć swoje wiadomości z zakresu geografii. Ważnym punktem programu będzie jednodniowa wycieczka rowerowa podczas której jej uczestnicy wykorzystają wiedzę i umiejętność posługiwania się mapą zdobyte na zajęciach.
Projekt realizowany jest przez mgr Tomasz Gawlewicz

KREATYWNOŚĆ ZAWODOWA
Celami programu są: nabycie umiejętności projektowania wzorów i malowania ich na szkle, na jedwabiu (szale, chusty, wyroby odzieżowe), batikowania wyrobów odzieżowych (bluzki, sukienki, spódnice, spodnie) i wykorzystania resztek materiałów (gips, kawałki materiałów niekonwencjonalnych, drut, sznurek) do zaprojektowania dekoracji wnętrz. Uczestnicy mają zapewnione materiały.
Projekt realizowany jest przez mgr Grażynę Węgrzyńską

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA POLSKIEGO

Celem zajęć jest m.in.:
przezwyciężenie trudności w przyswajaniu nowych wiadomości,
uzupełnienie i usystematyzowanie zdobytej w czasie zajęć dydaktycznych wiedzy,
kształcenie określonych umiejętności (praca z tekstem, analityczne i logiczne myślenie, budowanie poprawnych wypowiedzi w formie ustnej i pisemnej),
kształcenie i doskonalenie poprawności językowej i ortograficznej,
przygotowanie do wewnętrznego i zewnętrznego egzaminu dojrzałości,
osiągnięcie przez uczniów optymalnego rozwoju intelektualnego.
Prowadzone zajęcia będą prowadzone w trzech blokach - modułach
Moduł I - Warsztaty ortograficzne dla dyslektyków i nie tylko
Moduł II - Zajęcia wyrównawcze dla uczniów słabych, mających problemy z opanowaniem materiału objętego podstawą
Moduł III - Zajęcia dla maturzystów - przeznaczone dla uczniów klas ostatnich w cyklu kształcenia kończących się egzaminem dojrzałości, czyli uczniów przygotowujących się do matury.

Osoby realizujące projekt:

mgr Katarzyna Michalak
mgr Eliza Wojnicka-Buczek
mgr Maria Szechyńska

 

JAK ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ GAZETKĘ SZKOLNĄ, CZYLI MŁODZI DZIENNIKARZE NA STARCIE

 Kółko dziennikarskie jest formą zajęć pozalekcyjnych, dobrowolnych, przeznaczonych dla osób zainteresowanych i w pewien sposób uzdolnionych w kierunku dziennikarskim czy medialnym. „Widocznym” efektem pracy kółka jest wydawana gazetka szkolna „Kujon”. W trakcie realizacji planu pracy koła uczniowie zdobywają podstawowe i niezbędne wiadomości z zakresu dziennikarstwa. Poznają gatunki informacyjne
i publicystyczne, zaznajamiają się z etyką zawodową dziennikarza oraz prawem prasowym.

Cele programu:

zaznajomienie z tematyką mediów (w szczególności prasy) -  podstawy retoryki dziennikarskiej, kodeks etyki dziennikarskiej i karta etyczna mediów, gatunki dziennikarskie (informacyjne i publicystyczne), prawo prasowe i prawa autorskie,

 • zapoznanie uczniów z pracą i funkcją mediów,

 • wdrożenie do pracy przy pisaniu własnych tekstów,

 • kształcenie określonych umiejętności (poprawnych wypowiedzi w formie pisemnej),

 • kształcenie i doskonalenie poprawności językowej i ortograficznej,

 • przygotowanie i prowadzenie gazetki szkolnej,

 • umiejętność pracy w grupie – redakcji przy wspólnym tworzeniu periodyku, 

Osoby realizujące projekt:

mgr Katarzyna Michalak
mgr Eliza Wojnicka Buczek
mgr Grzegorz Bednarz

Od września do grudnia 2006 r. w ramach LOKALNEGO PROGRAMU WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
w naszej szkole realizowany był projekt pt. "Firma cateringowa - moją przyszłością".
W ramach projektu realizowane były zajęcia o tematyce:

 1. Elementy zasad żywienia.
 2. Wyposażenie pracowni gastronomicznej.
 3. Podstawy technologii gastronomicznej.
 4. Zasady obsługi konsumenta.
 5. Zasady i procedury zakładania i prowadzenia firmy o profilu usługowo - gospodarczym.
 6. Marketing i reklama w zarządzaniu firmą.
 7. Zajęcia odbywały się w formie teoretycznej jak również praktycznej (przygotowanie i serwowanie przekąsek zimnych, zup, deserów, napojów; dekorowanie stołów, układanie menu na różne przyjęcia, przygotowywanie bankietów)

         Uczestniczyło w nim 15 uczniów z klasy 2 TB, 2 TA, 3 TB, technikum technologii żywności, którzy zainteresowali się tematyką zajęć i aktywnie
w nich uczestniczyli.
Zajęcia prowadzone były przez:

 1. mgr inż. Agnieszkę Urban,
 2. mgr inż. Sabinę Dziubę,
 3. mgr Dariusza Jabłońskiego.

Projekt ten objęty był  rządowym programem wspierania, powstawania
i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 roku pt. " Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym".
Sądząc po frekwencji i dużej aktywności (zajęcia odbywały się
w godzinach popołudniowych i w soboty )tematyka prowadzonego kursu wydaje się być trafiona.


Zdjęcia z zajęć

W listopadzie i grudniu 2006 roku w ramach LOKALNEGO PROGRAMU WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
w naszej szkole realizowany był projekt pt. „Wzorcowy egzamin zawodowy”.

 Uczestniczyło w nim 26 uczniów klasy IV Tb, których w tym roku czeka taki egzamin (oparty na nowych zasadach).

Zajęcia obejmowały część teoretyczną (poznanie procedur, budowa arkusza egzaminacyjnego)  oraz rozwiązywanie zadań. Zajęcia zakończyły się próbnym egzaminem zawodowym, którego wyniki mają pomóc uczniom przygotowaćsię do czekającego ich egzaminu, a nauczycielom wskazać elementy wymagające dalszego szkolenia.

Projekt ten objęty był Rządowym programem wspierania powstawania
i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 roku pt. „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym”.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.