unia euro

Projekt Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego,

NR UMOWY POWERSE -2017-1-PL01-KA101-037673

Tytuł projektu: Europejska edukacja nauczycieli w Zespole Szkół Nr 5 w Sanoku”.

Partnerem projektu jest Powiat Sanocki - organ prowadzący szkołę – Zespół Szkół nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku.

Maksymalna kwota otrzymanej dotacji wynosi 155378,52 PLN.

Okres realizacji projektu to 24 miesiące (od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.)

Wspierane w projekcie działania to szkolenia kadry w formie kursów zagranicznych metodyczno-językowych, językowych i specjalistycznych (TIK).

Dofinansowanie projektu obejmuje koszty związane z podróżą, wsparciem indywidualnym i opłatą za kursy uczestników mobilności oraz wsparciem organizacyjnym dla placówki.

Wyjazdy zagraniczne będą odbywać się do krajów Wielkiej Brytanii, Niemiec i Irlandii.

Mobilności będą trwać tydzień lub dwa tygodnie.

Projekt zakłada realizację 13 mobilności.

Uczestnicy zostaną wybrani w drodze rekrutacji zgodnie z obowiązującym regulaminem rekrutacji do projektu.

Projekt przyczyni się do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników szkoły. Pracownicy szkoły będą mieli możliwość poznawania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania, wzrostu umiejętności językowych oraz pogłębienia współpracy międzynarodowej.

Oprócz nabytych umiejętności rezultatem mobilności każdego uczestnika będzie dokument Europass mobilność.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.