zs5n

 

Zespół Szkół nr 5 w Sanoku, jako jedyny w powiecie sanockim, będzie od września 2012 roku realizował projekt „Przedsiębiorcze szkoły”, we współpracy z Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Projekt  jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja metod i treści kształcenia - projekty konkursowe. 

     Głównym celem projektu jest zdobycie przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi dydaktycznych, jakimi są interaktywne gry symulacyjne „Wirtualny Doradca” i „Innowacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne” oraz kursy e-learningowe.

   Gra „Wirtualny Doradca” będzie realizowana w ramach przedmiotu „Podstawy Przedsiębiorczości”, przez mgr Grażynę Węgrzyńską. Jej celem jest praktyczne sprawdzenie wiedzy graczy w rozwiązywaniu problemów mikro i makroekonomicznych związanych ze stworzeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Gra ma strukturę drzewa decyzyjnego. Uczestnicy mogą wybierać różne ścieżki rozwiązania problemu. W zależności od tego jaką drogę wybiorą, bardziej lub mniej optymalną, otrzymają wynagrodzenie wyższe lub niższe. Wynikiem rozgrywki jest wartość przedsiębiorstwa na podstawie, której uczestnicy są oceniani.

Druga z gier, „Innowacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne”, będzie realizowana w ramach dodatkowego przedmiotu „Ekonomia w praktyce” przez mgr Sabinę Tworek. Celem gry jest rozwijanie umiejętności zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym oraz zdobycie praktycznego doświadczenia w podejmowaniu strategicznych i taktycznych decyzji związanych z działalnością przedsiębiorstwa. Gra IPP jest symulacją biznesową, w której gracze wcielają się w zarządy wirtualnych przedsiębiorstw zajmujących się produkcją rowerów. Ich zadaniem jest podejmowanie szeregu decyzji związanych z ich wirtualnym przedsiębiorstwem, podobnych do tych, które muszą podejmować menedżerowie przedsiębiorstw działających w rzeczywistości. Uczestnicy gry przypisują funkcje poszczególnym członkom zespołu, tworzą misję oraz ustalają strategię działania. Ponadto gracze zajmują się zatrudnianiem pracowników oraz ustalaniem wynagrodzeń. Decydują o jakości produktów, cenie, wprowadzanych innowacjach.

W ZS nr 5 w Sanoku powstanie również lokalny Instytut Przedsiębiorczości Cisco, w ramach którego prowadzony będzie kurs: Starting a business – Zakładanie własnej firmy, ułatwiający zbudowanie strategii rozwoju firmy, stwarzający podstawy dla wykorzystania efektywnych rozwiązań na rzecz dynamizacji działań rozwojowych w przedsiębiorstwie w oparciu o technologie informatyczne i internetowe.

Uczniowie biorący udział w projekcie nie tylko zdobędą szeroką wiedzę z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości, ale także otrzymają certyfikaty i cenne nagrody rzeczowe.

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.