zs5n

 IRLANDIA STAŻ ZAGRANICZNY

Prezentacja PDF

Prezentacja Power Point


 

FINAŁ KONKURSÓW

Fotorelacja z finału konkursów :) KOLORY i SMAKI IRLANDII KONKURS PLASTYCZNY - Projekt fryzury inspirowanej pejzażami, obiektami budowlanymi, kulturą i sztuką Irlandii
 

Podsumowanie konkursów

W środę 05.06.2019r. w naszej szkole odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów zorganizowanych w ramach programu: Irlandzkie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku źródłem aktywności na rynku pracy nr 2018-1-PL01-KA102-049899 realizowanego w ramach projektu pn. Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego ze środków POWER na zasadach Programu Erasmus+

63605569 2245649278859891 2064439695122628608 o

Konkursy skierowane były do uczniów klas III gimnazjum oraz klas IV-VII szkoły podstawowej. W uroczystości udział wzięli zarówno uczestnicy z poszczególnych szkół jak i ich opiekunowie. Pani Dyrektor ZS nr 5 przywitała gości oraz przedstawiła główne założenia projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego ze środków POWER na zasadach Programu Erasmus+" Następnie wręczono dyplomy i nagrody a potem nastąpiła część konsumpcyjna, w czasie której można było poczęstować się potrawami zarówno na słodko jak i na wytrawnie. Kolorystyka dań i wystroju stołu nawiązywała oczywiście do kolorów Irlandii.

Tematem pierwszego konkursu kulinarno- fotograficznego były „ Kolory i smaki Irlandii”. Oto wyniki:
I miejsce
• Maya Dżugan- Szkoła Podstawowa w Pakoszówce
II miejsce
• Konstancja Iwańczyk- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sanoku
III miejsce
• Anna Pietrzak - Szkoła Podstawowa w Załużu

Pozostali uczestnicy:
• Sandra Chytła - Szkoła Podstawowa w Trepczy
• Patrycja Ćwian - Szkoła Podstawowa w Trepczy
• Kinga Harłacz - Szkoła Podstawowa w Tyrawie Wołoskiej

Temat drugiego konkursu to „ Projekt fryzury inspirowany pejzażami, obiektami budowlanymi, kulturą i sztuką Irlandii”

Wyniki konkursu:

Kategoria młodsza
I miejsce
•Sara Niemczyk- Szkoła Podstawowa w Porażu

Kategoria starsza
I miejsce
•Amelia Frydryk- Szkoła Podstawowa w Pakoszówce
II miejsce
•Natalia Kusion- Szkoła Podstawowa w Pakoszówce
III miejsce
•Konstancja Iwańczyk- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sanoku

Serdecznie gratulujemy autorkom prac konkursowych, które wyróżniały się dużą pomysłowością, oryginalnością oraz wyczuciem stylu i estetyki. Życzymy dalszych sukcesów oraz zapraszamy w przyszłości do naszej szkoły.


 

Irlandzkie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku

IMG 20190517 103702Projekt „Irlandzkie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku źródłem aktywności na rynku pracy” o numerze 2018-1-PL01-KA102-049899 w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

 

Nasze wspomnienia z Irlandii utrwalone na fotografiach….(kliknij czytaj więcej)

 

 

Spotkanie z pracodawcami

71112558 2458031750954975 4583850623144820736 o 2458031747621642

W dniu 26.09.2019 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z lokalnymi pracodawcami w ramach upowszechniania rezultatów projektu pod nazwą „Irlandzkie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku źródłem aktywności na rynku pracy” o numerze 2018-1-PL01-KA102-049899 w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowany ze środków POWER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Była to okazja do podsumowania efektów projektu oraz podzielenia się doświadczeniami. 


 

 

fueuro

„Irlandzkie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku źródłem aktywności na rynku pracy” o numerze 2018-1-PL01-KA102-049899 w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Podsumowanie projektu- praktyki zawodowe w Youghal w Irlandii!

 Po Mallow przyszła kolej na Youghal! Uczniowie naszej szkoły
odbyli praktyki zawodowe w Irlandii dzięki funduszom unijnym pozyskanym
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt złożony w ubiegłym roku w ramach akcji Mobilność Edukacyjna uzyskał akceptację
w konkursie wniosków, dzięki czemu szkoła otrzymała kwotę ponad 310.000 zł. Kwota ta
w całości przeznaczona została na realizację projektu, w tym zajęcia przygotowawcze dla uczniów, zakwaterowanie, podróż , wyżywienie oraz praktyki zawodowe.

Projekt był realizowany przy współpracy z irlandzką firmą Your International Training, która od 11 lat jest partnerem projektów mobilności dla szkół i uczelni. Wzięło w nim udział 34 uczniów technikum w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, fototechnik, technik obsługi turystycznej, technik budownictwa, technik geodeta oraz technik usług fryzjerskich. Przed wyjazdem uczniowie odbyli serię szkoleń przygotowujących do wyjazdu, w tym szkolenie językowe, kulturowe oraz ekonomiczne.

Pierwsza grupa – uczniowie w zawodach: fototechnik oraz technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik obsługi turystycznej rozpoczęła swój dwutygodniowy staż 25 marca. Grupa 16 uczniów pod opieką pani Bożeny Prodziewicz oraz pani Wioletty Słowik udała się do Youghal. Druga grupa- 18  uczniów w zawodach: technik budownictwa, technik geodeta oraz technik usług fryzjerskich odbywali swoje praktyki w maju pod opieką pani Marty Tarnawczyk oraz pani Marii Szurek.

Uczniowie podkreślają wspaniałą atmosferę w rodzinach goszczących, w firmach oraz niezapomniane wrażenia z samej Irlandii- kraju o pięknym krajobrazie i ciekawej kuchni.

Praktykanci mieli możliwość nabyć nowe umiejętności zawodowe, poznać specyfikę pracy w innym kraju, udoskonalić  swoja znajomość języka angielskiego, poznać kulturę Irlandii i nawiązać nowe kontakty. Uczniowie doskonalili swoje umiejętności zawodowe pod okiem opiekunów w irlandzkich firmach i zakładach pracy.

Oprócz pracy był też czas na odpoczynek i relaks. W weekendy nasi uczniowie mieli okazję zwiedzić najpiękniejsze miejsca w okolicy- w tym Mahon Falls, miasto Cork oraz Ardmore.  Dodatkową atrakcją były przepiękne plaże oraz  nadmorski klimat w samym Youghal.

Wszyscy wrócili do Polski szczęśliwi, bogatsi o nowe doświadczenia i wrażenia. Dla wielu
z nich była to przygoda ich życia. Uczniowie podkreślają także jak wiele się nauczyli.
Na dowód tego praktykanci  otrzymali certyfikaty potwierdzające odbycie praktyki zawodowej w Irlandii, zaś w niedługim czasie zostanie im wydany także dokument
Europass Mobilność ( Europass Mobility),  potwierdzający ich wiedzę i umiejętności nabyte
w trakcie zagranicznego stażu.

Projekt dobiega końca, lecz wrażenia i zdobyte umiejętności pozostaną na długo…

 

POWER

O naszym irlandzkim partnerze w projekcie…

 

Your International Training to prężnie funkcjonująca irlandzka organizacja z siedzibą w miejscowości Mallow, działająca w dziedzinie rozwoju zawodowego i edukacji. Od dziewięciu lat jest partnerem projektów mobilności dla szkół i uczelni ze wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz innych państw nie będących jej członkami.

Do roku 2013 firma realizowała projekty wynikające z programu „Uczenie się przez całe życie”, głównie Leonardo da Vinci. Od roku 2014 aktywnie uczestniczy w programie Erasmus + wspierając mobilność osób uczących się i nauczycieli.

Firma organizuje dla uczniów praktyki zawodowe, programy stażowe, kursy języka angielskiego, programy kulturowe, a dla nauczycieli profesjonalne szkolenia metodyczne i językowe, praktyki zawodowe, job shadowing i teaching assignment.  

Działalność firmy skupia się głównie na organizacji praktyk i staży zawodowych dla uczniów, studentów i nauczycieli z całej Europy. Efektem tych działań jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów, poznawanie metod w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, poszerzenie perspektyw zawodowych uczestników, podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego oraz zwiększenie szans na zatrudnienie dla uczniów.

Firma współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami, urzędami pracy, szkołami, college'ami, instytucjami rządowymi, instytucjami publicznymi, a także organizacjami pozarządowymi.

W poprzednim roku szkolnym w ramach programu Erasmus + nasza szkoła zorganizowała we współpracy z Your International Training praktyki zagraniczne dla uczniów klas trzecich technikum w Irlandii, dzięki którym nasi uczniowie mogli poznać realia pracy w swoim zawodzie w innym kraju, nawiązać nowe kontakty, udoskonalić swoje umiejętności zawodowe oraz językowe.

 

unia power

UWAGA !  Praktyki zawodowe w Irlandii !

Ruszył nowy projekt finansowany ze środków funduszy europejskich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

„ Irlandzkie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku źródłem aktywności na rynku pracy.”

W naszej szkole rusza niebawem nowy projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu PO WER.   Weźmie w nim udział  34 uczniów klas trzecich technikum. Projekt realizowany jest we  współpracy z irlandzką firmą  Your International Training ( Irlandia).  Głównym celem projektu jest doskonalenie umiejętności zawodowych oraz interpersonalnych, zdobycie oraz poszerzenie doświadczeń zawodowych w oparciu o praktyki zawodowe odbyte w Irlandii oraz doskonalenie znajomości języka angielskiego. Ponadto uczestnicy projektu będą mieli okazję poznać Irlandię poprzez zajęcia ze szkolenia kulturowego oraz wycieczki kulturoznawcze w trakcie pobytu w Irlandii. Przed wyjazdem na staże uczniowie wezmą udział w szkoleniach językowych ( język branżowy) oraz kursach dotyczących europejskiego rynku pracy i kultury irlandzkiej. Wszystkie powyższe działania, w tym podróż, praktyki, pobyt uczestników w Irlandii wraz z wyżywieniem oraz kursy przygotowawcze są finansowane ze środków unijnych. Projekt opiewa na sumę 72 116,00 EUR.

Praktyki odbędą się  w dwóch terminach. Dla grup w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych, fototechnik oraz technik obsługi turystycznej w terminie: 25.03. – 05.04.2019 r.

Grupy w zawodach : technik budownictwa, technik geodeta, technik usług fryzjerskich  wyjadą w terminie:  06.05  - 17.05.2019. Wyjazd do Irlandii ( przelot samolotem) dzień przed rozpoczęciem praktyk, powrót dzień po zakończeniu praktyk. Okres stażu w Irlandii zostanie wliczony do praktyki zawodowej. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają certyfikaty potwierdzające odbycie stażu oraz zaświadczenia o ukończeniu kursów.

Zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej do projektu ( w załączeniu- druk dwustronny) oraz złożenie wypełnionej karty do p. Wioletty Trzcinieckiej w terminie do 17.12.2018


   

Regulamin rekrutacji uczestników projektu „ Irlandzkie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku źródłem aktywności na rynku pracy.”

Projekt współfinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

Dotyczy: uczniów klas trzecich technikum w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, fototechnik, technik obsługi turystycznej, technik budownictwa, technik geodeta, technik usług fryzjerskich.

Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w projekcie są zobowiązani do wypełnienia karty zgłoszeniowej i złożenia jej w terminie do 17.12.2018 r. do p. Wioletty Trzcinieckiej.

Następnie do dnia 28.12.2018 r. Komisja Rekrutacyjna rozpatrzy zgłoszenia uczniów w oparciu o następujące kryteria ( w nawiasach podano liczbę punktów za poszczególne kryteria):

Pierwszy etap rekrutacji:

KRYTERIA KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW STAŻU.

 

I. Frekwencja za rok szkolny 2017/2018

>   95% - 4 pkt.
     94% - 85% - 3 pkt.
     84% - 75% - 2 pkt.
     74 % - 70 % - 1 pkt.
     Poniżej 70%- 0 pkt

II. Oceny- średnia ocen z przedmiotów zawodowych
a.       od 5,0 – 30 pkt,
b.       od 4,5 -25 pkt, 
c.       od 4,0 – 20 pkt, 
d.       od 3,5 – 15 pkt, 
e.       od 3,0 – 10 pkt,
f.       poniżej 3,0 – 0 pkt

III. Udział w konkursach przedmiotowych z przedmiotów zawodowych

  1. I miejsce – 20 pkt,
  2. II miejsce – 15 pkt,
  3. III miejsce – 10 pkt.

Wszystkie kryteria dotyczą roku szkolnego 2017/2018

Do udziału w projekcie zakwalifikują się uczniowie z najwyższą liczbą punktów. Ilość miejsc stażowych w poszczególnych zawodach to: technik żywienia i usług gastronomicznych- 7, fototechnik-7, technik obsługi turystycznej -2, technik budownictwa-7, technik geodeta-4, technik usług fryzjerskich-7.

Drugi etap rekrutacji

DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW STAŻU

Dotyczy: uczniów, którzy otrzymają taką samą liczbę punktów w pierwszej fazie rekrutacji, 
jeżeli w związku z tym Komisja nie będzie mogła rozstrzygnąć o ich kwalifikacji/ braku kwalifikacji do udziału w projekcie.

W celu wyłonienia osób, które zakwalifikują się do udziału w projekcie po zasięgnięciu opinii oraz na wniosek wychowawców klas Komisja postanowiła, że do udziału w projekcie zakwalifikowani zostaną uczniowie z najniższą ilością nieusprawiedliwionych nieobecności- do wyczerpania miejsc ( dotyczy roku szk. 2017/2018)

Informacje o wynikach rekrutacji zostaną ogłoszone po 02.01.2019 r.

Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej uczeń może się odwołać do Dyrektora szkoły w terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji. Odwołanie musi zawierać pisemne uzasadnienie. Odwołania bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.


formularz zgłoszeniowa do projektu Power dla uczniów pełnoletnich

formularz zgłoszeniowa do projektu Power dla uczniów niepełnoletnich

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.